En digital vårdmottagning anpassad efter era behov

Vårdutövare möter patient och kollega i flerpartsamtal

Att lyckas med digitalisering – mer än bara teknik

Digital transformation skapar nya möjligheter men ställer också krav på verksamhet, människor och relationer. Införande av ny teknik kräver mod och en vilja till förändring. Då kan det göra stor skillnad att ha en trygg och pålitlig partner vid sin sida.

Visiba Care är inte bara en teknisk lösning. Vi är också ert bollplank som stöttar er i arbetet med er digitala vårdmottagning, inte bara fram till första lansering utan även under resans gång. För med tiden, när ni har hunnit testa och utvärdera, vill ni kanske anpassa era digitala flöden, lägga till funktioner eller skala upp. Då finns vi där för att stötta och ge er de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Behöver ni tips för hur ni ska komma igång?

Ladda ner vår guide