Use Case

Digitaalinen psykologin vastaanotto

psykologi digital videobesök visiba care

Psyykkiset ongelmat ovat yleisiä, ja moni kokee, että avun saaminen on vaikeaa. Odotusajat voivat olla pitkiä, ja jos elämä tuntuu todella raskaalta, voimat eivät ehkä riitä hoitoon hakeutumiseen – osa tuskin poistuu kotoaan. Toiset voivat matkustella, ja joidenkin on vaikea päästä fyysiselle vastaanotolle.

Internetin välityksellä annettavan terapian ja hoidon avulla asiakkaat voivat keskustella hoitajan kanssa turvallisessa kotiympäristössä tai muissa paikoissa, jopa ulkomailla. Kun hoitoa on paremmin saatavilla, kynnys avun hakemiselle madaltuu, ja avun saaminen ajoissa on tärkeää ongelmien pahenemisen hidastamiseksi. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että internetterapia on yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapaaminen.

Digitaalisella psykologin vastaanotolla käytetään usein videota kommunikaatiokanavana. Kokouspuhelu-toiminnolla on lisäksi mahdollista kutsua videotapaamiseen useita osallistujia samanaikaisesti. Siitä on paljon apua esimerkiksi uupumuksesta kärsivälle, joka voi näin tavata samanaikaisesti esimerkiksi hoitohenkilökuntaa, työnantajan ja vakuutusyhtiön edustajan.

Ennen digitaalista tapaamista voi olla hyödyllistä käyttää lomakkeita, joilla asiakas voi vastata esimerkiksi vointia ja terveyttä koskeviin kysymyksiin. Näin sekä hoitohenkilöstö että asiakas voivat paremmin valmistautua vastaanottoon. Viestitoiminnolla voidaan lähettää harjoitustehtäviä ja muita asiakirjoja, mutta tiedostoja on myös mahdollista lähettää videopuhelun aikana.

Visiba Caren avulla voitte valita monista erilaisista toiminnoista, palveluista ja mahdollisuuksista.

Heräsikö uteliaisuutenne?

Haluatteko lisätietoa Visiba Caresta tai vinkkejä siitä, miten voitte aloittaa toimintanne digitalisoinnin?

Ota meihin yhteyttä