Ratkaisumme

Integrointi ja turvallisuus

integration and safety digital healthcare virtual clinic visiba care

Visiba Care voidaan integroida nykyisiin ja tuleviin järjestelmiinne kolmella eri tavalla:

  • Visiba Embassy API:t: avoimet REST-API:t, joita ulkoinen järjestelmä voi hyödyntää tiedon lähettämisessä Visiba Carelle sekä tiedon noutamisessa sieltä.
  • Visiba Webhooks: ulkoinen järjestelmä voi tilata tapahtumia Visiba Care alustasta.
  • Integraatiomoduulit: Visiba Care on moduulipohjainen ratkaisu, ja sillä on helppo integroida eri osia muiden järjestelmien kanssa, esimerkiksi ajanvarausta, käyttäjätietoja tai potilasrekistereitä.

Turvallinen ratkaisu

Olemme Visiba Carea kehittäessämme kiinnittäneet paljon huomiota turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan. Hoitopuheluissa keskustellaan arkaluontoisista ja yksityisistä asioista, joiden ei tule joutua muiden kuin puhelun osapuolten tietoon. Visiba Care todentaa kaiken alustan käytön. Asiakas päättää turvallisuustasosta, joka määritetään tarpeen mukaan. Käytettävissä olevia todennusmenetelmiä ovat muun muassa:

  • BankID
  • Mobiilivarmenne

Alusta käyttää viestintätapoja, jotka varmistavat, että palvelimien välillä lähetetty tieto säilyy yksityisenä ja salattuna. Protokolla perustuu TLS-salausprotokollaan.

Ruotsin lääkevirasto on myöntänyt Visiba Carelle CE-merkin, eli se on lääketekniseltä turvallisuudeltaan ykkösluokan tuote. Kaikkia potilastietoja käsitellään GDPR:n ja potilastietolain mukaisesti, ja henkilötietoja säilytetään GDPR:n, potilastietolain ja ruotsalaisen tietotarkastusviraston ohjeiden mukaisesti.

Jatkuva laadun varmistus

Visiba Carella me käytämme scrum-pohjaista ketterää kehitysmenetelmää ja pidämme alustamme jatkuvaa laadun varmistusta erittäin tärkeänä. Pidämme suurimpien asiakkaidemme kanssa säännöllisiä suunnittelukokouksia, joiden avulla varmistamme yhteisen suunnan tuotteellemme tulevaisuudessa.

Valitut käyttäjät testaavat kaikki merkittävät muutokset, ja ulkopuolinen kliininen neuvonantaja arvioi ne. Toimintojen väliset tiimit määrittävät käyttäjätarinoita ja murtavat niitä tekniikan, käytettävyyden ja laadun määrittämiseksi. Koodia hallitsevat kokeneet kehittäjät sekä automaattiset testit. Tuotteemme käy läpi strukturoidut ja dokumentoidut testit jokaisen muutoksen yhteydessä, ja jokainen uusi versio on hyväksyttävä kehitys-, tuote- ja laatunäkökulmasta.

Lue lisää siitä, mitä teidän on mahdollisesti otettava huomioon integraation ja turvallisuuden näkökulmasta.

Heräsikö uteliaisuutenne?

Haluatteko lisätietoa Visiba Caresta tai vinkkejä siitä, miten voitte aloittaa toimintanne digitalisoinnin?

Ota meihin yhteyttä