Näin se toimii

Ylläpitäjille

Järjestelmänvalvojat hallinnoivat digitaalisten vastaanottojen asennusta, ylläpitoa ja seurantaa.

administrator user permission virtual clinic visiba care

Ylläpitäjillä on oikeus ylläpitää alustaa ja sen asetuksia toiminnan ja potilastarjonnan iteroimiseksi ja parantamiseksi. Tämä voi pitää sisällään alustan asetusten hallinnan, tiettyjen potilasvirtojen ja digitaalisten vastaanottojen asetusten läpikäymisen tai vastaanottojen ja käyttäjien käytön ja kehityksen seuraamisen.

Ylläpitäjät voivat muuttaa sekä potilaiden että vastaanottajien perusasetuksia (kuten varausasetuksia), käyttäjien oikeuksia ja vakioilmoituksia.

Ylläpitäjät määrittävät kunkin potilasvirran osalta käytettävät kanavat. He voivat luoda ja hallita ilman ajanvarausta toimivia digitaalisia odotushuoneita, ottaa käyttöön suojatut viestit tai avata ominaisuuden, joka sallii potilaiden itse varata tapaamisia. Lisäksi he voivat muokata hoitoon hakeutumisen syitä esittelevää listaa sekä luoda ja hallita lomakkeiden näkyvyyttä.

Digitaalisen vastaanoton käytön ja käyttöasteen valvomiseksi ylläpitäjä voi tuottaa tilastoja, jotka voidaan viedä jatkokäsittelyä varten esimerkiksi Exceliin tai BI-järjestelmään.

Lue lisää siitä, miten muut roolit toimivat: hoitohenkilöstö , aikatauluttajat ja potilaat.