Red Robin

Työkalu automatisoitua kiireellisyysluokittelua ja anamneesia varten

Red Robin - Automated triage and medical history tool

Mikä on Red Robin?

Red Robin on työkalu automatisoitua kiireellisyysluokittelua (triage) ja anamneesia varten, ja se on kehitetty käytettäväksi digifyysisissä terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa. Red Robin ohjaa tekoälytekniikan avulla potilaan oikeaan paikkaan hoitoketjussa ja tukee hoitohenkilöstöä lääketieteellisissä arvioinneissa ensilinjan hoidossa. Tämä luo edellytykset tehokkaammalle ja kohdennetummalle potilastapaamiselle.

Red Robin ottaa huomioon, että oire voi sopia moneen eri diagnoosiin ja mukautuu sen perusteella. Työkalu soveltuu siten hyvin diagnosoinnin monimutkaisuuteen terveydenhuollossa. Mahdollisuus hallita useita erilaisia suhteita oireiden, diagnoosien ja riskitekijöiden välillä pohjautuu siihen, että Red Robin perustuu todennäköisyyspohjaiseen (bayesilaiseen) verkkoon – tietoihin ja asiantuntemukseen perustuvaan tekoälymalliin, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ajan mittaan.

Miksi Red Robin?

stopwatch illustration

Tehokas

Pystyy käsittelemään useita oireita rinnakkain ja mukauttamaan jatkokysymykset aiempien vastausten perusteella, mikä tehostaa prosessia ja säästää aikaa.

sprouting illustration

Tulevaisuuden huomioiva

Itseoppiva ja valmis lisäämään ja hallitsemaan useita asiaan liittyviä tietolähteitä, kuten sovelluksia ja potilastietojärjestelmiä.

bullsey

Tarkka

Ottaa huomioon kaikki annetut potilastiedot sekä oireiden ja tilojen väliset suhteet, jolloin diagnosointi ja kiireellisyysluokittelu on luotettavampaa.

Näin se toimii

Sovelluksen tai tietokoneen kautta hoidon antajaan yhteyttä ottava potilas kohtaa ensimmäiseksi Red Robinin, joka automatisoidussa chatissa kyselee potilaan sairaushistoriasta ja vaivoista. Jatkokysymykset perustuvat potilaan aiempiin vastauksiin, ja niissä otetaan huomioon sekä oireet (yksi tai useampia), anamneesi että riskitekijät. Keskustelun perusteella Red Robin laskee eri diagnoosien todennäköisyyden ja voi hoidon antajan määritysten mukaisesti ohjata potilaan oikealle hoitotasolle, hoitoresurssiin ja tapaamismuotoon.

Red Robinin kokoamat tiedot lähetetään hoidon antajalle, joka voi valmistautua tapaamiseen potilaan kanssa.

Terveydenhuollon organisaatio voi muun muassa diagnoosin ja vakavuusasteen perusteella itse määrittää, mitkä potilastapaukset ohjataan minkäkin tyyppiseen resurssiin sekä miten ja missä tapaaminen järjestetään, esimerkiksi videotapaamisena vai fyysisenä vastaanottona.

Red Robin voidaan integroida osaksi Visiba Care -alustan palveluja, mutta työkalu on myös mahdollista integroida itsenäisenä osana muihin ratkaisuihin. Tällä hetkellä Red Robin on mukautettu ensilinjan hoitoon. Tulevaisuudessa ratkaisua kehitetään sellaiseksi, että se voi käsitellä myös muun tyyppisiä aloja, kuten erikoissairaanhoitoa, monisairaita ja kroonisesti sairaita. Pitkällä aikavälillä, kun tietoja on saatu kerättyä tarpeeksi ja diagnosointia on vahvistettu riittävästi, on mahdollista ohjata potilas itsehoitoon.

Esimerkki

Potilaskontakti Red Robinin tuella

Tilanne voi edetä tässä kuvatulla tavalla, kun potilas hakee perusterveydenhuollosta apua iho-ongelmaan.

Vaihe 1

Aloita asia

Hoidon hakija aloittaa asian hoidon antajan potilasportaalissa.

Red Robin start page

Vaihe 2

Ilmoita hoidon hakija

Henkilö ilmoittaa, hakeeko hän hoitoa itselleen vai jonkun toisen, esimerkiksi lapsensa, asiamiehenä.

Selecting the care seeker in Red Robin

Vaihe 3

Tietoa seuraavista vaiheista

Tietoa seuraavista vaiheista

How Red Robin works for patients

Vaihe 4

Anna tiedot

Hoidon hakija kertoo ikänsä ja sukupuolensa.

Fill in your information in Red Robin

Vaihe 5

Vastaa kysymyksiin

Hoidon hakija ilmoittaa oireet ja vastaa jatkokysymyksiin, jotka perustuvat aiempiin vastauksiin.

Answer questions in a chat form in Visiba Care

Vaihe 6

Täydennä kuvilla

Tietojen täydentämiseksi voi ladata kuvan.

Explain your symptoms to Red Robin

Vaihe 7

Anna lisätietoja

Hoidon hakijalla on mahdollisuus antaa lisätietoja.

Add a comment for your healthcare professional in Red Robin

Vaihe 8

Arviointi ja opastus

Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu, hoidon hakija voi arvostella chatin, minkä jälkeen hänet ohjataan oikeaan hoitoon.

Rate the conversation with Red Robin

Vaihe 9

Digitaalinen hoitotapaaminen ihotautilääkärin kanssa

Hoidon hakija tapaa ihotautilääkärin digitaalisessa tapaamisessa.

red-robin-patient-view-

Laatu ja validointi

Red Robin on kehitetty yhdessä lääkäriharjoittelijoista ja sairaanhoitajista koostuvan lääketieteellisen ryhmän kanssa. Lääketieteellinen sisältö käsitellään standardoidun prosessin mukaisesti varmuuden ja laadun varmistamiseksi.

Lue Lisää

Healthcare professionals

Hyödyt potilaalle

  • Potilas voi aloittaa hoitokontaktin milloin tahansa ja missä tahansa.
  • Potilas ohjataan suoraan oikealle hoitotasolle ja ammattiryhmälle sekä oikeaan tapaamismuotoon.
  • Potilaan tietoa hänen omasta tilastaan hyödynnetään arvioinnissa.
  • Potilas saa laadukkaamman tapaamisen hoidon antajan kanssa vakioidun prosessin ansiosta.
  • Potilasystävällinen ratkaisu helposti ymmärrettävien ja olennaisten kysymysten ansiosta, joihin saa vastata kaikessa rauhassa.
virtual clinic visiba care

Hyödyt hoitohenkilöstölle

  • Hoitohenkilöstö tapaa ne potilaat, joita he osaavat ja joita heidän tulisi hoitaa.
  • Hoitohenkilöstö voi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä vähäisemmän dokumentoinnin ansiosta.
  • Tapaaminen potilaan kanssa on tehokkaampi ja paremmin aihetta käsittelevä, kun hoidon antaja saa yhteenvedon kysymyksistä ja vastauksista ennen tapaamista.
  • Hoitohenkilöstä voi seurata, miten ja miksi alustavan diagnoosin yhteydessä on tehty johtopäätöksiä sekä seurata hoitotason valintaa potilastapauksessa.
female-doctor-

HERÄSIKÖ UTELIAISUUTENNE?

Haluatteko lisätietoa Visiba Caresta tai vinkkejä siitä, miten voitte aloittaa toimintanne digitalisoinnin?

Ota meihin yhteyttä