Laatu ja validointi

Healthcare professionals

Red Robinin lääketieteellinen ydin muodostuu sisällöstä, jota lääketieteen asiantuntijat kartuttavat. Riippumattomat lääketieteen asiantuntijat tarkistavat ja validoivat sisällön. Validoinnin perustana on potilaiden vertailutapauksia eri ammattialojen laillistetulta hoitohenkilöstöltä, kuten sairaanhoitajilta, lääkäreiltä ja psykologeilta.

Vertaisarvioinnin vertailukohteita ovat muun muassa RGS webb, 1177, Medibas ja Strama. Vertaisarvioinnilla varmistetaan, että Red Robinin laatu on samalla tasolla tai parempi.

Visiba Care on mukana WHO:n työryhmässä AI4H Topic Group on Symptom assessment, jossa kehitetään kiireellisyysluokitteluratkaisujen arviointimuotoja ja vertailua terveydenhuollossa.

Laillistettu hoitohenkilöstö tarkistaa ja arvioi tiettyihin potilastapauksiin liittyvää sisältöä ja tuloksia laadun varmistamiseksi. Samalla validoidaan kaikki potilastapaukset joko vahvistamalla tai kumoamalla ehdotettu diagnoosi jokaisen hoitokontaktin jälkeen.

Lisäksi käydään säännöllistä vuoropuhelua sekä hoitohenkilöstön että potilaiden kanssa sen varmistamiseksi, että Red Robinin kysymykset ovat olennaisia, helposti ymmärrettäviä ja helppoja vastata. Tämä on erittäin tärkeää, sillä potilaan vastaukset muodostavat perustan Red Robinin laskelmille.

Red Robin quality assurance