Miksi digitalisoida?

Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia

Digitaalinen hoitokäynti

Digitaaliset hoitopalvelut kasvavat. Muutosta ohjaavat muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, teknologiset innovaatiot, resurssien puute ja tiukemmat vaatimukset hoidon saatavuudelle. Digitaalinen hoito täydentää fyysistä hoitoa ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia, jotka luovat arvoa sekä potilaille, terveydenhuollolle että koko yhteiskunnalle.

Potilaalle

 • Potilas saa helpommin hoitoa ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa terveyteensä ja hoitokontakteihinsa.
 • Mielenterveysongelmista kärsivät voivat saada helpommin apua ajoissa, ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet liian suuriksi.
 • Kroonisesti sairas, joka saa sairaskohtauksen ulkomailla, voi digitaalisesti ottaa yhteyttä vakiohoitajaansa, joka tuntee hänet ja hänen potilashistoriansa. Tämä luo jatkuvuutta ja turvallisuuden tunnetta.
 • Vanhemman ei tarvitse pakata autoon sairasta ja itkevää lasta (ja mahdollisia sisaruksia) ja ajaa kilometrikaupalla terveyskeskukseen. Näin säästyy aikaa, rahaa ja kyyneliä, eikä tarvitse pelätä lisätartuntoja.
 • Terveysongelmien takia hereillä makaavan ei tarvitse asettaa herätyskelloa soimaan , jotta ehtisi soittaa terveyskeskukseen puhelinajan puitteissa, vaan hän voi itse milloin tahansa varata ajan tai lähettää viestin.
 • Kokouspuhelussa iäkkäämmillä voi olla apuna ja tukena läheinen, ja kielitaidottomalle voidaan mukaan kutsua tulkki.

Terveydenhuollolle

 • Tarjoamalla digitaalista hoitoa omalla tavaramerkillä, terveydenhuollon organisaatio voi erottautua ja laajentaa liiketoimintaansa.
 • Hoitajat voivat tavoittaa useampia ihmisiä ja tarjota sellaista joustavuutta ja saatavuutta, jota monet nykyään vaativat.
 • Digitaalisella vastaanotolla resursseja voidaan jakaa järkevästi ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat eri fyysisiltä vastaanotoilta auttaa digitaalisen vastaanoton miehittämisessä. Myös asiantuntijat ovat täten yhä useampien saatavilla.
 • Tietoa ja viestintää hoitoketjun eri toimijoiden välillä voidaan koordinoida, mikä lisää laatua ja helpottaa hoidon suunnittelua.
 • Muistutukset vähentävät riskiä, että potilaat jättävät varatun ajan käyttämättä, mikä säästää muita kustannuksia.
 • Organisaatiosta tulee houkuttelevampi työnantaja, kun se tarjoaa henkilökunnalle enemmän joustavuutta.
 • Hoitohenkilökunta voi työskennellä etänä, kotoa tai tien päältä, ja saavat täten enemmän vaihtuvuutta työhönsä.
 • Integroidut potilas- ja hoitotietojärjestelmät tekevät työnkulusta tehokkaampaa ja hallinnosta helpompaa.

Yhteiskunnalle

 • Terveydenhuollon digitalisointi edistää kestävämpää, ennakoivampaa ja tasapuolisempaa hoitoa.
 • Koska hoidon saaminen ei ole sidottu tiettyyn paikkaan, on se helpommin kaikkien saatavilla riippumatta siitä, missä potilas on.
 • Vähentynyt matkustaminen tarkoittaa pienempiä päästöjä, mikä on hyväksi ympäristölle.
 • Parempi saavutettavuus tarkoittaa, että yhä useammat ihmiset saavat apua hyvissä ajoin.
 • Digitaaliset työkalut mahdollistavat entistä ennakoivamman työskentelytavan jossa keskitytään hyvän terveyden ylläpitoon sen sijaan, että parannettaisiin jo sairastuneita.
 • Koordinoidumpi hoito mahdollistaa potilaskeskeisemmän ja laadukkaamman hoidon.

Lue lisää siitä, miten Visiba Care voi auttaa teitä digitalisoimaan toimintanne.