artikla

Tuotepäivitykset elokuu–syyskuu 2019

Jaa

Product updates - Visiba Care

Alustaan on pian tulossa useita uudistuksia, jotka parantavat sekä potilaiden että hoitohenkilöstön käyttökokemusta. Seuraavassa on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista.

Varatun ajan voi siirtää toiselle hoidon antajalle

Esteitä voi tulla yhtäkkiä. Sairastumisen, päällekkäisen varauksen tai muiden muutosten sattuessa on tärkeää, että varattu aika on helppo siirtää toiselle hoidon antajalle. Visiba Care ottaa käyttöön keinon, jolla aikatauluttajat voivat näppärästi siirtää tapaamisen tai useita tapaamisia yhdeltä hoidon antajalta toiselle hoidon antajalle tai useille hoidon antajille samalla digitaalisella vastaanotolla. Potilas ja asianosaiset hoidon antajat saavat tiedon varauksen siirrosta ilmoituksella. Kaikki tärkeät tiedot, kuten maksu, lomakevastaukset, kuvat ja varaukseen sisältyvät kuvaukset, siirtyvät uuteen varaukseen. Huomaa, että toiminto ei ole käytössä kokouspuheluissa, joiden yhteydessä on peruttava varattu aika ja varattava uusi.

Mahdollisuus yhdistää ulkoisia digitaalisia palveluja*

Useimmat terveydenhuollon organisaatiot tarjoavat potilailleen erilaisia digitaalisia palveluja, mutta aiemmin niitä ei ole voitu näyttää kootusti ja hallitusti. Visiba Care ottaa käyttöön tehokkaan ominaisuuden, jossa erilaiset verkkotekniikkaan perustuvat digitaaliset palvelut voidaan integroida saumattomasti yhteiseen, kokonaiskuvan muodostavaan näkymään. Tähän kokonaisnäkymään potilas pääsee digitaalisen vastaanoton aloitussivulta. Näkymässä on luetteloituna tarjoamanne digitaaliset palvelut ja hoitopolut. Digitaaliset palvelut toimittava yritys tai organisaatio voi tarjota sujuvan käyttökokemuksen esimerkiksi muodostamalla yhteyden takaisin tiettyyn potilasvirran vaiheeseen tai aloitussivulle.

*Lisämaksua vastaan

Sovellus voidaan avata tietystä hoitopolun vaiheesta ulkoisella sovelluksella tai verkkosivulla
Sekä iOS- että Android-sovellukset tukevat nyt syvälinkitystä (eng. deep linking). Tämä tarkoittaa sitä, että ulkoisesta verkkosivusta tai sovelluksesta voidaan linkittää aloitussivua pidemmälle, esimerkiksi suoraan tiettyyn potilasvirran vaiheeseen, mikä parantaa potilaskokemusta.

Jatkossa on mahdollista

  • avata sovellus aloitussivulta
  • avata sovellus varauspolulta, tietyt parametrit valittuina
  • avata sovellus tietyssä ajanvarauksettomassa huoneessa käynnin syyn mukaan
  • avata sovellus viestivirrassa käynnin syyn mukaan.
  • ”Vaivasta” tulee ”Käynnin syy”, ja se saa uuden ilmeen sovelluksissa

Se, mistä me Visiba Caressa olemme aiemmin käyttäneet nimitystä ”vaiva”, ei ole aina ollut varsinainen vaiva, vaan pikemminkin käynnin syy (vaivojen luettelossa oli usein esimerkiksi ”lapsi”, ja varmasti niistä voi joskus vaivaakin olla, mutta lasten kutsuminen vaivaksi on sentään liioittelua). Niinpä nimitys Vaiva vaihtuu Käynnin syyksi, ja samalla parannamme sen ulkonäköä käyttäjien vuorovaikutuksen yksinkertaistamiseksi.

Ulkonäkö on nyt sama varauksessa, ajanvarauksettomissa huoneissa ja viesteissä. Tässä yhteydessä loppuu myös potilaan mahdollisuus ohittaa kyseinen valinta varauspolulla. Ne, jotka haluavat säilyttää tämän vaihtoehdon, voivat lisätä käynnin syyhyn muu-kohdan.

Uudistetulla suodatuksella parempi kalenterinäkymä

On ensiarvoisen tärkeä varmistaa, että digitaalisilla vastaanotoilla on oikea henkilöstö oikeaan aikaan. Jotta sen valvominen kävisi sujuvasti, Visiba Care parantaa mahdollisuutta tarkastella henkilöstöä, saatavuutta ja käyttöastetta suodattamalla esimerkiksi ammattinimikkeen, nimen, erikoisalan tai vastaanoton perusteella.

Uudistettu suodatus, erittelynäkymä ja maksutilastojen vienti

Yhä useammat potilaat käyttävät suoraveloitusta. Jotta hallinnointi olisi helpompaa ja yksittäisten maksujen löytäminen yksinkertaisempaa, suodatusmahdollisuuksia on nyt enemmän. Hakea voi seuraavien tietojen perusteella:

  • maksutiedot (päiväys, aika, tyyppi ja tila)
  • käyntitiedot (päiväys, aika, tapaamisen tyyppi, vastaanotto, hoidon antaja ja potilas).

 

Suodatuksen tulosluetteloon on lisätty käyntipäivämäärä, jota monet ovat pyytäneet. Tiettyä maksua koskeva erittelynäkymä sisältää lisäksi muun muassa potilaan yhteystiedot, ulkopuolisen maksupalveluntarjoajan viitteen, ALV:n ja paljon muuta.

Maksutilaston voi viedä analyysejä varten Exceliin ja sen jälkeen esimerkiksi BI-järjestelmään. Vienti sisältää kunkin maksun kaikki erittelynäkymän tiedot.

Mahdollisuus rajoittaa ylläpitäjän oikeuksia yhteen tai useampaan digitaaliseen vastaanottoon**

Koska yhä useammat alueet ja yksityiset hoitolaitokset käyttävät Visiba Carea laajasti, lisäämme ylläpitoon uuden tason: vastaanottoylläpitäjä. Ylläpitäjä hallitsee koko palvelua, kun taas vastaanottoylläpitäjä vastaa yhdestä tai useammasta valitusta vastaanotosta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että perusterveydenhuollon digitaalisen vastaanoton vastaanottoylläpitäjä näkee vain kyseisen vastaanoton asetukset – ei alueen kaikkien vastaanottojen asetuksia.

Vastaanottoylläpitäjä pystyy määrittämään potilasvirran ja antamaan käyttäjälle oikeudet vastaanotolleen. Pitkällä aikavälillä, myöhemmässä julkaisussa, hän pystyy myös tuottamaan tilastoja ja seuraamaan vastaanottonsa käyttöä.

**Edellyttää Enterprise-lisenssiä

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiraatio

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia