artikla

Tuotepäivitykset marraskuu–joulukuu 2019

Jaa

Product updates - Visiba Care

Alustaan on pian tulossa useita uudistuksia, jotka parantavat sekä potilaiden että hoitohenkilöstön käyttökokemusta. Seuraavassa on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista.

Huomaathan, että käyttöönottoaikataulu on alustava ja että aikatauluun sekä tuotteen ulkonäköön voi tulla muutoksia. Tarkempia tietoja saadaksesi suosittelemme tilaamaan julkaisutietomme.

Fyysisen tapaamisen varaaminen

(alustava käyttöönotto marraskuussa 2019)

Monet asiakkaamme ovat pyytäneet mahdollisuutta tarjota Visiba Caren kautta sekä fyysisten että digitaalisten tapaamisten varauspalvelua. Potilaan saumattoman kokemuksen edistämiseksi alustalla on pian mahdollista aikatauluttaa sekä digitaalisia että fyysisiä tapaamisia.

Tämä tarkoittaa, että potilaat voivat varata sekä fyysisiä että digitaalisia tapaamisia sovelluksen tai potilasverkkosivun kautta. Hoidon tarjoaja päättää, millaisia tapaamisia asetetaan tarjolle annetun käyntisyyn perusteella. Jos varattavissa on sekä fyysisiä että digitaalisia tapaamisia, potilas voi valita mielensä mukaan.

Varattavissa olevat paikat lisätään hoidon tarjoajan käyttöliittymässä. Paikan nimen, kuvauksen ja osoitteen lisäksi voidaan palveluun lisätä kuva, jotta potilas löytää helpommin perille. Eri käyntisyiden perusteella valittavissa olevat paikat määritetään suoraan tapaamismalleihin.

Tapaamismallit, joissa on tuki käynnin syyn ja tapaamispaikan mukauttamiselle

(Alustava käyttöönotto marraskuussa 2019)

Usein terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat yhdellä vastaanotolla eri syistä tulevia potilaita. Yksittäinen hoitoresurssi voi esimerkiksi työskennellä sekä tupakointineuvonnan että terveydenhuollon neuvonnan parissa. Pian on mahdollista mukauttaa tapaamismalleja käynnin syyn ja paikan mukaan. Potilaalle näytetään vain ne aikataulutetut ajat ja paikat, jotka soveltuvat hänen valitsemalleen käynnin syylle.

Mahdollisuus määrittää eri aikavälejä potilasprofiilien ja potilastietojen poistolle

(Alustava käyttöönotto joulukuussa 2019)

Nykyään kaikki potilaan tiedot, niin profiilitiedot kuin potilastiedotkin, poistetaan samoin aikavälein. Tämä ei toimi optimaalisesti, koska potilaan on luotava profiili uudelleen jokaisen poiston jälkeen.

Jatkossa potilaan profiili (esim. nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot) sekä potilastiedot (esim. käyntitiedot, kuvat ja viestit) käsitellään erikseen niin, että järjestelmänvalvojat voivat määrittää erilaisia poistoaikavälejä potilasprofiileille ja potilastiedoille. Määritykset tehdään suoraan hoidontarjoajan käyttöliittymässä, ja terveydenhuollon tarjoajien vastuulla on varmistaa, että henkilö- ja potilastietojen käsittelyä koskevia ohjeita noudatetaan.

Maksu potilaan aloittamille viestikeskusteluille*

(Alustava käyttöönotto joulukuussa 2019)

Chat-keskustelut ja suojatut viestit yleistyvät digitaalisessa hoidossa. Pian on mahdollista laskuttaa potilaan aloittamista viestikeskusteluista suoraan sovelluksessa tai potilasverkkosivulla. Jotta tämä toimisi, tarvitaan valinnainen palvelu Maksu suoraan potilaalta.

Jos hoidon tarjoajalla ei ole käytössä palvelua Maksu suoraan potilaalta, voidaan viestikeskusteluiden hinta näyttää, mutta maksu ei tapahdu sovelluksessa tai potilasverkkosivun kautta, vaan hoidon tarjoajan on laskutettava palvelu manuaalisesti jälkikäteen.

*Edellyttää lisäpalvelua Maksu suoraan potilaalta.

Enemmän vakioilmoituksia ja niiden helpompi hallinta

(Vaiheittainen käyttöönotto joulukuusta 2019 alkaen)

Monet asiakkaamme ovat toivoneet enemmän ilmoituksia Visiba Carelta. Siksi aloitamme joulukuussa toiminnon asteittaisen päivittämisen. Palveluun lisätään ilmoituksia, ja pitkällä aikavälillä kaikki vakioilmoitukset voidaan lähettää tekstiviestillä, sähköpostitse tai push-ilmoituksina. Ilmoitusten hallintarajapinta arvioidaan ja muokataan käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi tulemme uudelleenarvioimaan ilmoitusten sisällön. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, mitkä vakioilmoitukset lähetetään eri tilanteissa. Hoidon tarjoaja voi sitten valita, mitkä näistä ilmoituksista aktivoidaan.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspiraatio

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia