Mennesket

Derfor er sluttbrukeren en sentral del av designprosessen

Sofia Pyrgioti

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Derfor er sluttbrukeren en sentral del av designprosessen</span>

Å designe programvare for sluttbrukeren er så mye mer enn å bare justere form og farge på knappene. I moderne design går designet hånd i hånd med den totale brukeropplevelsen. For hva er den enkleste og beste måten for sluttbrukeren å navigere seg inn og rundt i systemet? Til syvende og sist handler det ikke bare om hvordan systemet er tilpasset og implementert. Uavhengig av hvor mange tjenester som er tilgjengelig digitalt, så er det sluttbrukeren som skal bestemme om den tilgjengelige tjenesten kan brukes videre. De to kritiske faktorene som avgjør dette er: Hva er det de spesifikke brukerne trenger? Og hvordan kan vi gjøre det så tilgjengelig og enkelt som mulig?

Å designe for helsepersonell medfører enda flere tiltak. Helseplattformer og helseapper skal benyttes av personell og pasienter med alle slags former for digital kompetanse. Systemet skal være tilgjengelig for så mange som mulig – å tilpasse etter nivå hos helsepersonellet er derfor ikke et alternativ. Webgrensesnittet skal enkelt brukes av forskjellige mennesker med ulike evner og digital kompetanse. Først når dette er mulig er systemet vårt tilgjengelig. Å designe en programvare som skal benyttes av både helsepersonell og pasienter krever en tredimensjonal tilnærming – en grundig forståelse av behovene til de to ulike brukergruppene og en sømløs kombinasjon av de to digitale systemene.

Hos Visiba begynner vår produktutvikling med å indentifisere sluttbrukernes behov. På bakgrunn av dette jobber vi tett med et allsidig pasientpanel, som kan bidra med innsikt og anbefalinger, og validere vårt design. Videre tilpasses designet etter disse behovene, for så å validere det med vårt pasientpanel. Dermed legges det til i vårt produkt. I denne videoen diskuterer to av våre UX designere og ansvarlige for pasientappen, Simon Leppänen og Sofia Pernbert om om hva det virkelig betyr å designe for sluttbrukeren, hvordan prosessen ser ut hos Visiba, pasientpanelet, og hvilken verdi det gir pasientene.