Visiba

Digitale Vitalis 2020 – Oppsummert

Andreas Larsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Digitale Vitalis 2020 – Oppsummert</span>

Vitalis, som er Nordens største konferanse innen e-helse, pleier å være blant vårens største høydepunkter for oss som arbeider med innovasjon og utvikling av helsevesenet. Unikt for årets konferanse var at den ble gjennomført digitalt den 15-26. august. Med tanke på at man kunne ta del av over 100 forskjellige webinarer, er det vanskelig å gi en overordnet oppsummering. Likevel er det flere høydepunkter fra Vitalis 2020 som vår Sales Executive Andreas Larsson, og Country Manager Tomas Ed vil trekke frem.

Korona har revolusjonert digitaliseringen i helsevesenet

Årets Vitalis var ikke helt å kjenne igjen da konferansen i år ble gjennomført digitalt. Dette fungerte OK, men likevel kom savnet etter de herlige dialogene og interaksjonene som face-to-face møter gir, særlig med mennesker som brenner for utvikling av helsevesenet.

Selvfølgelig var diskusjonen om hvordan Koronapandemien har påvirket digitaliseringen av helsevesenet hovedtemaene under årets konferanse, og ble gjentatt fra panel til panel. Stadig fler tar i bruk ny teknologi, og antall digitale konsultasjoner har økt eksponentielt. Mange foredragsholdere, blant annet Maja Fjaestad, statssekretæren i Sveriges Sosialdepartementet, hadde funnet frem Winston Churchills motto; «Never waste a good crisis«, men la også vekt på at vi samtidig må være kloke når vi skal gjøre endringer i helsevesenet. Det er viktig å være transparent og åpen ved valg av tekniske løsninger. Samtidig er det viktig å ta i betraktning at Norge ligger flere steg bak Sverige når det kommer til digitalisering av helsevesenet. Om vi sammenligner diskusjonene mellom Sverige og Norge er det helt klart at  Sverige i høyere grad legger mer vekt på digital dialog enn i Norge, der diskusjonen hovedsakelig handler om videotjenester av en eller annen form.

Vi fikk også se mange bra eksempler på hvordan digitale løsninger blir brukt for å forenkle behandlingsforløpet. Peter Adolfsson, barnelege i Region Halland i Sverige, hadde et spennende foredrag om hvordan Hallands Sykehus har brukt digitale møter som en del av forløpet for mer effektiv behandling og oppfølging av diabetes.

En annen trend som fungerte som en rød tråd gjennom konferansen var diskusjonen om, og behovet for AI og robotisering av prosesser i deler av helsetjenestene. I Sverige er diskusjonen kommet til hvilke prosesser som bør automatiseres i motsetning til i Norge hvor diskusjonen handler om det i det hele tatt er et behov. Som Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman understrekte: “Digitale verktøy og AI har en fantastisk mulighet til å forbedre helsetjenestene. Det handler ikke om at roboter overtar jobben til legene og sykepleierne – det handler om å unngå rutinemessige oppgaver ”. Eller som vår egen administrerende direktør Johan Gustafsson understrekte i panelet om AI og fremtidens helsevesen: “Det handler ikke om at AI erstatter leger. Det handler om leger som tar i bruk AI vil erstatte leger som ikke tar i bruk AI ”.

Vitalis - Robotar, AI och ny teknik

Sineva Ribeiro fra Sveriges Helseforening hadde en særdeles positiv holdning overfor endringen som har skjedd siden pandemiens utbrudd: «Utviklingen rundt digitaliseringen har vært nødvendig, og vi kan takke denne krisen for det«. Hun la også vekt på at helsepersonellet er klare, og lengter etter systemer som kan legge til rette for administrasjon og forbedre arbeidshverdagen.

Helseledelsen, helsepersonell, pasienter og myndighetene ser ut til å være enige i at veien videre går mot digitalisering, dog i en retning med mer kontroll, og med riktige standarder og arbeidsmetoder på plass.

Lovene trenger en oppdatering

Likevel står fremtidens helsevesen ovenfor en rekke utfordringer. Dagens lovgivning betyr at helsepersonell noen ganger står overfor et dilemma og har ikke annet valg enn å bryte noen av lovene som helsesektoren er pålagt. Enten bryter de en lov innen IT-sikkerhet, men gjør det som kreves for å hjelpe pasienten, eller så behandler de ikke pasienten på en måte de vet fungerer på grunn av frykt for å dele pasientinformasjon med mennesker utenfor organisasjonen. Majoriteten av panelene og samtalene hadde en klar fellesnevner; behovet for å dele informasjon og kunne samarbeide uten risiko for å bryte lover, regler og retningslinjer. For helsepersonell trenger tilgang til pasientdata på en sikker måte, men loven er dessverre ikke en del av utviklingen.

La robotene ta over!

Sist, men ikke minst, så går vi inn i den fantastiske verden av roboter. Et sitat som skilte seg ut i etterkant av konferansen kom fra Åsa Melvanius fra Lund kommune: «Vi må slutte å ta jobbene til roboter!». At roboter skal overta menneskelige jobber er en vanlig (og i noen tilfeller rimelig) frykt, men hva betyr det egentlig at vi skal slutte å ta robotenes jobber?».

De fleste som jobber i helsevesenet opplever frustrasjon over utdaterte IT-systemer og det faktum at en stor del av så dyrebar tid må brukes på administrasjon og systemer i stedet for pasienter. Gitt den demografiske utfordringen vi står overfor, er det ekstremt viktig at vi finner arbeidsmåter som er mer effektive enn i dag. Det er her roboter, AI og automatisering kommer inn. La en robot kopiere innholdet fra ett system til et annet, la en chatbot i stedet for en sykepleier svare på administrative spørsmål og la teknologien slippe til der den kan gjøre jobben. Delegatene ved Vitalis ser ut til å være enige i at dette er den rette veien å gå. Roboter og annen teknologi skal gjøre det roboter og annen teknologi er gode for, mens mennesker skal gjøre det de er gode for. Først da oppnår vi en effektiv og likestilt helsevesen som er rustet for å møte fremtidens utfordringer.

Det å sammenfatte tre intensive dager med hundretalls webinarer er ikke like enkelt, men som alltid er det veldig interessant å høre hva som er på gang innenfor de ulike helsetjenestene.