Fremtiden

Hvor går veien videre?

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hvor går veien videre?</span>

Det er over et år siden Norge var på full fart inn i en global pandemi og samfunnets nedstegning ble en virkelighet. En effekt av covid-19-pandemien er at behovet for digitale løsninger i helsetjenesten har økt i et rasende tempo. Både primær- og spesialisthelsetjenesten var nødt til å ta i bruk løsninger for digital kommunikasjon. Dette har vært et nødvendig steg for digitalisering av helsetjenester. 

Norge er et digitalt modent land med gode forutsetninger for en fremgangsrik utvikling av digitale helsetjenester. Digitalisering og innovasjon er på mange måter avgjørende faktorer for å sikre velferd og for å kunne løse de store utfordringene som velferdsstaten står overfor. Som en del av arbeidet mot en mer effektiv helsetjeneste er det nødvendig å forsterke samspillet mellom ulike de ulike aktørene.

Veien mot effektivitet og tilgjengelighet 

Den norske helsetjenesten har over lenger tid rapportert om effektivitetsproblemer. Blant annet er lange ventetider på venterommet, og økt belastning på helsepersonell og administrasjon en sentral utfordring. Samtidig møter helsepersonell få pasienter daglig sammenlignet med kolleger i sammenlignbare land. Bedre tilgjengelighet er en av de viktigste driverne i den digitale overgangen vi befinner oss i.

En aldrende befolkning

Norge står overfor en demografisk utvikling som innebærer en økende andel eldre i befolkningen. Utviklingen innebærer et større og mer komplekst helsebehov som skal løses av knappe ressurser. For å kunne fortsette å tilby innbyggerne helsetjenester på høyt nivå er det nødvendig å legge til rette for mer effektive og tilgjengelige helsetjenester.

En likeverdig og tilgjengelig helsetjeneste

Fremtiden stiller vesentlig høyere krav til utnyttelsen av helsetjenestens samlede ressurser. For å kunne være i stand til å takle disse utfordringene er helsetjenestene nødt til å utvikles blant annet ved digitalisering av prosesser og tjenester. Med dette som sentral innsikt oppstod ideen om Visiba Care. Visiba jobber mot målet om å sikre likeverdige og tilgjengelige helse-og omsorgstjenester.

Nordmenns holdninger til digitale helsetjenester

Visiba har utviklet denne rapporten dels for å kartlegge hva pasienter  tenker og føler om digital helse, og dels for å belyse utfordringene den norske helsetjenesten står overfor. Vårt håp er at den utviklingen vi har sett i Norge det siste året skal fortsette å bli en permanent del for utviklingen av helsetjenester. Rapporten er en viktig del av puslespillet for å bedre forstå hvordan helsetjenester og helsepersonell kan støttes for å utvikle det digitale helsetilbudet – men også hvordan pasienter selv kan bidra til utviklingen.

Er du interessert i å få et dypere innblikk i befolkningens holdninger til digitale helsetjenester og automatisering i primærhelsetjenesten? Da bør du lese hele rapporten her!