Mennesket

Ny rapport om nordmenn og digitale helsetjenester

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny rapport om nordmenn og digitale helsetjenester</span>

Nordmenns holdninger til digitale helsetjenester varierer fra ulike aldersgrupper, kommer det frem i rapporten om Nordmenn og digitale helsetjenester. Likevel viser rapporten at en fjerdedel av befolkningen oppgir at de er mer positive til digitale helsetjenester nå, enn før pandemien. Rapporten er en god veiviser for arbeidet videre med digitalisering av helsetjenester. 

Økt etterspørsel etter digital kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten har vært markant etter koronapandemien. Pasienter har i vesentlig større grad fått mulighet til å kommunisere digitalt med sin lege. For å få et dypere innblikk i hvordan befolkningen opplevde de digitale helsetjenestene under våren og sommeren 2020 har Visiba gjennomført en undersøkelse samarbeid med Kantar Sifo. Undersøkelsen bygger på ca 1000 intervjuer med innbyggere i Norge og tilsvarer et riksrepresentativt utvalg.

Rapport Nordmenn og digitale helsetjenester 2020 Les rapporten basert på en undersøkelse utført av Kantar Sifo på nordmenn høsten 2020. Gå til rapporten

Et spørsmål om tid

For tiden pågår en rekke kommunale og nasjonale tiltak for å sikre fremtidens helsetjenester, der digitalisering spiller en sentral rolle. Det skal bli spennende å følge denne utviklingen over tid, og stille de samme spørsmålene om kanskje 3-4 år frem i tid.

I undersøkelsen kommer det frem at de største fordelene ved digitale helsetjenester er:

  • Unngå å reise når man er syk.
  • Redusert smitterisiko.
  • Kortere ventetider og man kan få hjelp når det passer seg.

Muligheter og utfordringer ved automatisering i primærhelsetjenesten

Undersøkelsen gir et samlet bilde over hva pasienter tenker og føler om digitale helsetjenester og hva helsetjenesten må fokusere på for at fremtidige tjenester skal bli så gode som mulig. To av fem oppgir at de tror automatisert informasjonsinnsamling før en legetime kan hjelpe helsepersonell å bli bedre forberedt. Dette er et viktig utgangspunkt å bygge videre på. Til tross for at mange allerede nå oppgir at de er trygge med automatiserte løsninger i den første kontakten med helsetjenesten, finnes det fortsatt en viss bekymring når det kommer til informasjonshåndtering, der 38% har svart at de er bekymret for hvordan en slik løsning håndterer personlig informasjon.

Automatisering kan hjelpe helsepersonell med forberedelse

Trygghet ved digitale konsultasjoner

Resultatet fra undersøkelsen understreker argumentet om at pandemien ble en katalysator for digitalisering av helsetjenester. Som følge av pandemien har stadig flere pasienter fått mulighet til å kommunisere digitalt med sin helsetjeneste. I rapporten kommer det frem at over en av tre nordmenn (34%) kjenner seg like trygge med en digital konsultasjon som ved en fysisk konsultasjon. Dette er et veldig positivt, med tanke på hvor lang erfaring innbyggerne har med digitale helsetjenester.

Variasjon fra ulike aldersgrupper

Når det kommer til den eldste aldersgruppen, 65–79 år, er det nesten bare tre av ti som føler seg like trygg i en digital konsultasjon som i en fysisk konsultasjon. Dette gjenspeiler argumentet om at eldre ofte er mer skeptiske til teknologien og foretrekker et fysisk legebesøk. Bare 13% i denne aldersgruppen velger heller en digital konsultasjon (om mulig) over en fysisk konsultasjon på grunn av smitterisiko. Likevel er det spennende å se nærmere på at det virker som om flere i denne aldersgruppen kunne tenke seg en digital konsultasjonen, enn andelen som faktisk gjennomfører en digital konsultasjon.

De optimistiske 30-49 år

De som føler seg mest komfortable med å bestille og gjennomføre digitale konsultasjoner er «foreldregenerasjonen» i alderen 30-49, der 40% svarer at de tror digitale konsultasjoner gjør det lettere for dem å søke helsetjenester, sammenlignet med gjennomsnittet på 33%. Dette er en gruppe som viser seg å være mer positive enn gjennomsnittet overfor digitale verktøy.  I Visiba Care-plattformen utgjør denne gruppen hele 45, 4% av alle interaksjoner (50000 totalt) i den estimerte perioden.

Den digitale generasjonen 18-29 år

Det kan virke overraskende at det ikke er den yngste, mest digitale, gruppen mellom 18-29 år som er mest positive til digitale helsetjenester og automatiserte løsninger. Det er ingen stor forskjell i forhold til aldersgruppen ovenfor, men det er fortsatt en noe kjøligere holdning enn forventet. Dette er en viktig faktor å ta i betraktning for arbeidet fremover mot fremtidens helsetjeneste.

Her kan du lese rapporten!

I rapporten Nordmenn og digitale helsetjenester finner du mer statistikk informasjon, og fordypende artikler om nordmenns holdninger til digitale helsetjenester.