Nye arbeidsmetoder Teknologi

Hva er en digital helseplattform?

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hva er en digital helseplattform?</span>

En digital omsorgsplattform er teknologien som muliggjør at innbyggere og helsepersonell kan møtes, samarbeide, og kommunisere digitalt. Det er der interaksjon skjer når vi ikke er i samme rom, rett og slett.

Dagens helsetjeneste er fragmentert, og ofte vanskelig å komme i dialog med. Mange ulike verktøy, systemer og digitale tjenester som ikke kommuniserer med hverandre på en enkel måte fører til teknologitretthet og frustrasjon blant helsepersonell. Samtidig har pasientene problemer med å finne frem til riktig ressurs og sted innen helsetjenesten. At det finnes mange ulike systemer og tjenester er i seg selv en god ting – det betyr flere muligheter for mer individuelt tilpassede tjenester og redusert sårbarhet i den raske teknologiutviklingen.

De ulike delene må derimot kunne kobles sammen for ikke å skape ytterligere problemer. Det er her den digitale helseplattformen finner sin rolle og tar brukerens parti. Den digitale helseplattformen er nødvendig for å skape en trygg og sømløs pasientopplevelse, og gi helsetjenesten de rette forutsetningene for å levere sammenhengende digi-fysiske tjenester med innbyggeren i sentrum.

Hva definerer en digital helseplattform?

En digital helseplattform er en teknisk programvareløsning som gjør det mulig for helsepersonell og pasienter å kommunisere trygt og sikkert eksternt, f.eks. via video eller tekstmeldinger. I motsetning til en kommunikasjonsplattform, som Microsoft Teams, Zoom eller Google Duo, så tilbyr den digitale helseplattformen sikker autentisering og funksjonalitet spesielt utviklet for helsekontakt. For eksempel skjema for innsamling av pasientdata, bestillinger, påminnelser og evaluering etter besøk. Moderne digitale helseplattformer tilbyr også en grad av automatisering for innsamling og henvisning av pasientdata.

Hva er en digital helseplattform ikke? 

Den digitale helseplattformen er ikke et journalsystem i seg selv, som behandler og lagrer store mengder pasientdata. Den erstatter heller ikke nasjonale e-helsetjenester, som for eksempel helsenorge.no. Den digitale helseplattformen kan imidlertid med fordel kobles sammen med journalsystemer, nasjonale tjenester og andre systemer, for å gjøre livet enklere for helsepersonell og for de innbyggerne som søker helsetjenester.

Andre systemer for andre ting

Journalsystemer, helseinformasjonsystemer og nasjonale e-helsetjenester er alle viktige fundamenter i helsevesenets økosystem. Journalsystemene og helseinformasjonsystemene administrerer, lagrer og sikrer store mengder informasjon. Fremfor alt er de utviklet for helsetjenestens interne behov, stabilitet og langsiktighet. De nasjonale e-helsetjenestene fyller en viktig funksjon for de generelle behovene, og for å tilgjengeliggjøre de tjenester som tilbys lokalt innen region og kommune. Men for å møte de regionale og kommunale særkravene, og støtte næringsrelatert innovasjon trenger vi noe annet. Her har den digitale helseplattformen en viktig rolle å fylle.

Hva er Visiba Care?

Visiba Care gir virksomheter i den store organisasjonen mulighet til å lage egne arbeidsprosesser, som passer deres måte å jobbe på. I kombinasjon med at plattformen hele tiden utvikles etter SaaS-modellen og er integrerbar, skaper den gode forutsetninger for innovasjon på forretningsnivå.
For helsepersonellet betyr Visiba Care et arbeidsverktøy der de kan møte pasienter og samarbeide med kolleger. For pasienter og innbyggere betyr plattformen en lettnavigert digital inngang til helsetjenestens samlede tilbud.

Med brukeropplevelsen i fokus gir Visiba Care pasienter, pårørende og helsepersonell de rette forutsetningene for:

  • trygg og sikker digital interaksjon og informasjonsdeling via en brukervennlig pasientportal (native app eller nettapplikasjon).
  • bedre samarbeid, og samarbeid innen og mellom omsorgsteam.
  • økt effektivitet gjennom automatisert innsamling av sykehistorie, prioritering og henvisning til riktig fagkategori og omsorgsnivå.

For at digitalisering skal kunne bidra til god, nær og likeverdig omsorg av høy kvalitet, må det være et samspill mellom teknologi, organisasjoner og mennesker. Visiba Cares digitale omsorgsplattform muliggjør ikke bare forbindelser mellom mennesker, men også mellom omsorgssystemer og digitale omsorgstjenester. Slik at de som søker heslehjelp får en sømløs opplevelse og ikke trenger å bekymre seg for hvordan de skal finne riktig vei i tjenestejungelen.