Artikkel

Effektive pasientmøter: Gjør forberedelsene digitalt

Del

Young girl looking at phone

Det kan handle om mer effektive pasientmøter – at man sparer tid på at anamnesen allerede er fullført. Men først og fremst handler det om mer tid til pasienten og fokus på dialogen om problem til behandling. Det er enklere når behandler og pasient kan forberede møtet.

Mange ungdommer setter stor pris på muligheten for å kunne kontakte sin helsestasjonen digitalt, for det er ikke alltid det er nødvendig med fysisk oppmøte. Andre trives bedre med å møte fysisk og kunne prate ansikt til ansikt. Å tilby ungdommene denne valgfriheten kan gjøre en stor forskjell – både for helsesykepleierne og pasientene.

Å håndtere visse saker digitalt betyr at vi kan bruke mer tid på de som virkelig trenger å møte legen personlig.

Det sier Erica Bonns, barnelege og medisinsk ansvarlig på Visiba Care.

Det som er vanskelig å prate om

Digitale spørreskjemaer, meldinger og chat kan også gjøre det mulig for ungdommene å ta opp litt vanskelig temaer. I Sverige jobber flere ungdomsklinikker med SEXIT – et skjema der ungdommene kan svare på spørsmål om seksuell helse og vold. Spørsmålene blir stilt for å senke terskelen for å be om hjelp. SEXIT har fått positive tilbakemeldinger, «spørsmålene føles viktige» svarer de fleste på en evaluering.

Relevante spørsmål, kjapt

Erica Bonns er medisinsk ansvarlig på Visiba Care og har ansvar for utviklingen av Red Robin, vårt verktøy for automatisert anamnese og triage. Erica mener at dynamisk automatisert anamnese er det neste steget for å vinne unges tillit og godkjenning.

Ungdommen stiller i dag mye høyere krav til personlig tilpasning enn eldre generasjoner gjør. Hvis en automatisert løsning ikke oppfyller dette kravet er det stor risiko for at de mister tilliten til teknologien. De unge må ikke føle at dialogen med et digitalt verktøy er langt fra deres virkelighet. En automatisert chat med spørsmål som tar høyde for hva den enkelte allerede har svart vil føles relevant. – At et spørsmål er en naturlig følge av det forrige gjør at samtalen føles relevant og nyttig, og brukeren føler seg hørt.

Tillit til teknologi

Ifølge vår undersøkelse Nordmenn og digitale helsetjenester kommer det frem at aldersgruppen 18-29 er ekstra opptatt av sikkerheten omkring håndtering av personopplysninger og informasjon før et legebesøk.

Digitalt når det passer, fysisk når det trengs
Digital dialog og fysisk oppmøte kan utfylle hverandre på en fantastisk måte og forbedre den generelle opplevelsen. En god kombinasjon kan skape bedre forutsetninger for at ungdommen deltar på de fysiske møtene. Men viktigst av alt er tilgjengelighet – å gjøre det lettere å ta kontakt når man trenger det som mest. Kommuniser med ungdommen digitalt – det vil lønne seg!

 

Selma Fallsen

Selma Fallsen

Inspirasjon

Relaterte artikler