Visiba Care for kommuner

En vei inn til helse- og omsorgstjenestene

Med Visiba Care kan kommunen tilby innbyggere én vei inn til digital kontakt med alle helse- og omsorgstjenestene. Sammen bygger vi kommunens helse-app. Løsningen er oversiktlig, enkel og trygg i bruk – både for den som gir helsehjelp og den som mottar det.

fremtiden kommune hfu

Slik fungerer Visiba Care for kommuner

I en tilpasset web-løsning velger kommunen hvilke tjenester som skal inn i det digitale tilbudet. Her styres tilgangsrettigheter, tilgjengelige behandlere og tider. Brukeren/ pasientens vei gjennom den digitale tjenesten tilpasses helsetjenestens arbeidsprosess og pasientgruppen.

Til støtte for kommunen

  • Kan integreres med journalsystem og eksterne tjenester med åpen API
  • Støtter helsepersonell og pasient i daglig dialog
  • Struktur for samhandling for oppfølging i hjemmet
  • Sikret web-plattform for videomøter, meldingsutveksling, billeddeling og timebestilling
The importance of internal champions in digital transformation

Til støtte for innbyggeren

  • Enkel tilgang til helsetjenestene
  • Trygg dialog med helsepersonell
  • En vei inn til alle helse- og omsorgstjenester – digitalt når det er praktisk, fysisk møte når nødvendig
Ektepar bruker online lege

Hvorfor Visiba Care?

Innbyggeren har én inngang til alle helsetjenestene.  I kommunens helseapp er tilbudet oversiktlig og det er lett å avtale tider, avklare spørsmål og å ta kontakt. Som pasient blir det enklere å være aktiv i egen behandling.

Funksjon for flerpartsamtale på intill 10 personer gjør at familie og pårørende kan inviteres i digitale møter uten at sikkerhet og personvern utfordres. Helsepersonell har også mulighet til parallell dialog med kollega eller fagperson.

 

Skalérbar og trygg

 Visiba Care plattformen er bygget for å tilpasses din virksomhet. Aktivér og lukk mottak etter behov. Visiba gjør teknisk drift – også for App´er.

Father holding child happily in the air

Sikre digitale konsultasjoner

Visiba Care forenkler kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Avtal tid og gjennomfør krypterte videomøter med 2-10 deltagere.

Woman and child seeing doctor online

Nye arbeidsmetoder

 Digitalt når det passer, fysisk møte når det er nødvendig. Sikker meldingsutveksling og videomøte, dele bilder, avtale time – støtte til digital dialog som forbedrer din hverdag.

Digitalt helsebesøk

CE merket og integrerbar

Godkjent medisinsk løsning bygget på åpne standarder for enkel integrering med journalsystem og andre verktøy.

En vei inn

Kommunens helseenheter kan samles i én digital løsning som kan ivareta virksomhetenes særegne behov og prosesser. Oversiktlig trygt og enkelt – både for bruker og helsepersonell.
  
visiba care integrated care

Se video

Møt familien Sund i Fremtiden kommune

Hvordan er det å bo i en kommune som virkelig har dratt nytte av digitaliseringens muligheter? I denne visjonen, basert på vår erfaring og ekspertise, viser Visiba hvordan familien Sund mottar helsetjenester i Fremtiden Kommune.

Kontakt oss

Ønsker du å ligge i forkant på digital innbyggerdialog vil vi gjerne vite hvordan du tenker!

Tomas Ed

+47 484 31 607