Närhälsan: Følelsen av å møte ungdom på deres egen arena, er fantastisk!

Vi har snakket med Charlotte Lundholm, prosjektleder og eHelsestrateg i Närhälsan, VGR, som var med og startet Sveriges første virtuelle ungdomsmottak i desember 2016. Hvordan har arbeidet gått, og hva har de lært underveis?


Hvordan føles det å ha vært med og startet Sveriges første virtuelle ungdomsmottak?

– Det virtuelle ungdomsmottaket er et av de morsomste prosjektene jeg har vært med på. Hele følelsen av å arbeide på en ny måte for å møte ungdommene på deres egen arena, er fantastisk!

Hvordan kom dere i gang?

– Vi begynte planleggingen i juni 2016. Da var det allerede flere pilotprosjekter for digitale pleiemøter på helsesentrene, så det var en god anledning for oss til å tenke over hvordan vi skulle kunne realisere denne kontaktveien for ungdommene. Vi utarbeidet et spørreskjema for skoleungdommer der vi spurte om de kunne tenke seg å besøke et digitalt mottak og hvilke ønsker de hadde når det gjaldt åpningstider. Vi forstod raskt at det fantes et behov.

CLL profile-circle

"
Våg å prøve deg frem – og juster etter hvert."
– Charlotte Lundholm

Hva var de største drivkreftene?

– Videomøter gjør at vi kan nå flere ungdommer, blant annet de som ikke har førerkort eller som bor langt unna de fysiske mottakene. Du har også ungdommer som av ulike årsaker ikke ønsker å møte opp på et mottak. For dem blir terskelen til å ta kontakt betydelig lavere.– En annen drivkraft for å komme i gang var at vi ville øke tilgjengeligheten uten å måtte ansette flere. Det er mangel på jordmødre, og gjennom digitale videobesøk kan personalet hjelpe hverandre, uansett hvilket lokalt mottak de sokner til.«Våg å prøve deg frem – og juster etter hvert.»– Charlotte Lundholm

Hvordan foregår et besøk?

– Vi jobber med et virtuelt ungdomsmottak etter drop-in-prinsippet, der ungdommene selv tar kontakt. Ungdommene laster ned appen vår, registrerer seg og går til drop-in. Der logger de seg inn med BankID og beskriver kortfattet hva det gjelder, slik at riktig fagområde tar hånd om samtalen. Deretter plasseres de i et e-venterom til vi ringer og setter opp en videosamtale. Det er enkelt og smidig, og apper er jo i dag et selvsagt verktøy for ungdommer i mange sammenhenger.

Hvem bemanner mottaket?

– Mottaket bemannes i dag av en jordmor, en kurator, en psykiatrisykepleier og en psykolog, som håndterer ulike typer saker.

Hva synes personalet om den nye måten å jobbe på?

– Personalet hadde en hel del bekymringer før vi startet opp. De var blant annet bekymret for at teknologien skulle bli vanskelig å håndtere («vi er jo helsearbeidere og ikke teknikere») eller for at de ikke skulle rekke å svare på alle samtalene. Men når vi hadde kommet i gang og fått tid til å evaluere, kunne vi bare le av alle de grunnløse bekymringene. Teknologien er intuitiv, oversiktlig og lett å bruke. Eller som en av våre jordmødre sa: «Det er lett å gjøre rett!».– Ved å bruke doble skjermer med journalen på den ene og videosamtalen på den andre, kan personalet fokusere og slipper å veksle mellom ulike programvinduer.

Har dere fått tilbakemeldinger fra brukerne – ungdommene?

– Ungdommene har virkelig grepet muligheten til å komme i kontakt med oss via det virtuelle ungdomsmottaket. De synes det er enkelt og praktisk å kunne få råd om prevensjonsmidler m.m. uten å måtte reise over lange avstander. Vi har til og med hatt videomøter med svenske ungdommer som har befunnet seg i utlandet, på Gran Canaria og Cuba! De var kjempeglade for å kunne få en konsultasjon uavhengig av hvor de befant seg.– Ungdommene har dessuten gitt evalueringsspørsmålene i appen svært god score. På spørsmålet «Vil du anbefale noen du kjenner å gjøre et videobesøk?» er resultatet hele 4/4 – bedre blir det jo ikke!

2_narhalsan_UM

Hva er de største fordelene med virtuelle helsetjenester?

– Det er mange fordeler, men de viktigste er fleksibiliteten og at de ikke er stedsbundet. Det er svært nyttig for både pasientene og personalet. En annen fordel er at den visuelle kontakten, kombinert med at ungdommene identifiserer seg med BankID, gir en kvalitetsheving sammenlignet med en vanlig telefonsamtale. Redusert miljøpåvirkning, takket være mindre reising, er en annen gevinst.

Har du noen tips om hva andre bør tenke på hvis de ønsker å komme i gang med et digitalt mottak?

– Våg å prøve deg frem – og juster etter hvert. Alt blir ikke riktig fra første dag – vi endrer stadig tider, personale og rutiner knyttet til videomøtene.– Videomøter passer for visse målgrupper, men ikke alle. Tenk gjennom hvilke pasienter i virksomheten som kan dra nytte av denne løsningen, og sørg deretter for å bemanne med riktig fagkompetanse. Vær klar over at det kan ta tid å få pasienter til å bytte kontaktvei, men hold ut!– Til å begynne med kan det være lurt om pleiepersonalet setter av tid til videobesøk, f.eks. tirsdager kl 12–15, for å få det inn som en del av arbeidsrutinen.– Lederskapet er også viktig, samt kunnskap om at store endringer i arbeidsprosesser krever en omstilling hos hver enkelt. Det er viktig å være ydmyk overfor det faktum at personalet kan føle usikkerhet når de aldri har gjort arbeidet sitt på denne måten.

Hvordan ser fremtiden ut?

– Jo mer komfortable vi blir med tjenesten, desto flere områder vil vi jobbe videre med. Vi ser mange muligheter! Målet er at alle av Närhälsans 46 fysiske mottak i fellesskap skal bemanne det virtuelle ungdomsmottaket i 2018.

Noe annet du vil tilføye?

– Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å rose jordmødrene, men også de andre på ungdomsmottakene, som gjør en fantastisk jobb med den nye arbeidsmåten. Deres positive innstilling og engasjement har vært uvurderlig for virksomheten!

 

Prenumerera på bloggen NO

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666