forest

Case

Min vård: Den største brukergruppen er kvinner mellom 40 og 60 år

Del

Vi har snakket med Matts Lindgren, virksomhetssjef på Landstinget Dalarna og prosjektleder for Min vård, som forteller hvem som besøker mottaket deres.

«Det har gått raskere enn forventet å nå ut til pasientene.»

-Matts Lindgren

Hvordan føles det å være i gang?

– Bra! Det er interessant og morsomt, og det har gått raskere enn forventet å nå ut til pasientene. Jeg ble også litt overrasket over at den største brukergruppen er kvinner mellom 40 og 60 år. Jeg trodde at videobesøk først og fremst ville brukes av yngre personer som er mer vant til moderne teknologi.

Hvordan opplever personalet videobesøk som et verktøy i hverdagen?

– De som har jobbet med videobesøk, trives og har god innsikt i hvilken type helsepleie man kan yte digitalt. De har merket at det finnes et behov for rask og enkel kontakt. Besøkene blir raske, informative og konkrete. Og personalet synes det er spennende! Også de som ennå ikke jobber med digital helsepleie, er positive til utviklingen. Mangelen på leger kan imidlertid bli tydeligere, da man kanskje må flytte tid og ressurser fra andre fysiske helsesentre.

Hvilke muligheter/utfordringer har dere som organisasjon med digitale mottak?

– Vi gjør dette i ett år som et prosjekt der vi undersøker om det er et godt supplement til den fysiske helsehjelpen. Noen ganger er det absolutt en utfordring å styre bestemte fysiske møter over til digitale. Vi må fordele pasienter til riktig pleienivå og sørge for å bruke den rette kompetansen på den rette pasienten, for eksempel at sykepleierrådgivning/-behandling håndteres av sykepleier og fysioterapeutrådgivning/-behandling av fysioterapeut. Men så langt har det fungert fint, også når det gjelder henvisninger og samarbeid med spesialister. Vi vil fortsette å utvikle arbeidet med digitale besøk i tiden fremover. Vi skal blant annet lansere et digitalt ungdomsmottak i oktober 2017.

Hva vil du si at andre bør tenke på før de åpner et digitalt mottak?

– Bygg i liten skala først. Ha større visjoner, og bygg videre. Involver personale som synes det er interessant og har god kompetanse. Avgrens og hold fast ved det. Husk at det er helsetjenesten som skal styre, og ikke den digitale IT-virksomheten.

Hva slags tilbakemeldinger har dere fått fra pasientene?

– De aller fleste er positive og fornøyde med å få rask og effektiv hjelp. Noen ganger har det oppstått tekniske problemer, og da kan det være vanskelig å vite om det skyldes tekniske problemer eller brukerfeil. Men responsen har generelt vært svært god.

Inspirasjon

Relaterte historier