pbm visiba care

Case

PBM: For noen klienter har digitale besøk vært det eneste alternativet de har for å kunne treffe en psykolog

Del

Psykologisk behandling i henhold til kognitiv atferdsterapi, formidlet via Internett, har blitt mer vanlig, og mange undersøkelser viser at behandlingsformen er like effektiv som å møtes ansikt til ansikt. Hvordan er det å jobbe med kognitiv atferdsterapi i et digitalt møte, og hvordan opplever klientene at det fungerer? Vi har snakket med Christer Andemark, som er autorisert psykolog hos PBM Executive, en psykologklinikk som ikke bare tilbyr behandling via video, men som også driver egen forskning på området.

Hvordan hadde det seg at dere begynte å jobbe digitalt?

PBM begynte tidlig å bruke digitale verktøy, for eksempel til egenevaluering . Det er enkelt og tidsbesparende å jobbe med disse digitalt, og i tillegg er de digitale skjemaene et godt grunnlag for evalueringer og forskning på vår egen virksomhet.

Personlig ble jeg tidlig involvert i prosjekter der vi ønsket å finne digitale muligheter for å gi våre klienter og bedriftskunder økt tilgang til tjenestene våre. Det passet meg bra, siden jeg tidligere hadde jobbet i flere år som ingeniør innen IT og digitalisering og alltid har vært interessert i mulighetene innen digital teknologi. PBM Online ble resultatet, der stikkordene er fleksibilitet og tilgjengelighet. Vi har klinikker på både store og mindre steder, men mange av klientene våre som henvises for eksempel via sykeforsikringen, kan jo befinne seg hvor som helst. Vi lurte på hvordan vi kunne tilby tjenestene våre over hele landet uten å måtte lære opp og kvalitetssikre mange underkonsulenter. Vi kom frem til at det var best å la vårt eget personale møte klientene online. Allerede i 2015 begynte vi med forstudier av passende løsninger for videobesøk, og etter hvert kom vi frem til at behovene vi hadde, krevde en app med vårt varemerke. Vi så på forskjellige løsninger og konkluderte med at Visiba Care var det beste alternativet for oss.

– Den viktigste fordelen er valgmulighetene, at klientene våre kan velge mellom å treffe oss fysisk eller digitalt.

Hvilke problemer kan dere håndtere ved det digitale mottaket?

Jeg mener at vi kan håndtere de fleste sakene digitalt – fremfor alt mild til moderat problematikk. Alvorlige tilfeller som akutte kriser eller tilfeller som medfører stor suicidal risiko, er ikke like egnet. Da er det ikke bare vanskelig å behandle pasienten, men også fare for at den rammede ikke er i stand til å håndtere teknikken.

Personlig har jeg mange videomøter med klienter som har problemer på arbeidsplassen. De oppsøker oss ofte via bedriftsavtaler eller forsikringsselskaper, og har ofte stressrelaterte diagnoser der annen problematikk som søvnvansker, nedstemthet og angst ofte inngår. Det er viktig at disse personene fanges opp tidlig, slik at problemene kan fikses i tide og at det ikke utvikler seg til utmattelse. Med videobesøk øker muligheten for å kunne fange opp helsebehov hos klienter i en tidligere fase, uansett hvor klienten befinner seg.

I tillegg til behandling av diagnoser, jobber vi med coaching og lederutvikling, og også dette fungerer godt via video.

Hvilke behandlingsformer arbeider dere med?

Behandlingene våre bygger på kognitiv atferdsterapi, som omfatter en mengde underkategorier, blant annet ACT og kognitiv terapi. Vi arbeider først og fremst med samtaleterapi, men bruker også andre metoder, for eksempel virtuell virkelighet for behandling. Akkurat nå pågår det en studie for behandling av taleskrekk, der klienten eksponeres for et virtuelt publikum for å øve seg på å håndtere ulike typer respons og situasjoner.

Fungerer kognitiv atferdsterapi via Internett like godt som fysiske møter?

Ja, alt tyder på det! Vi har undersøkt dette i en pilottest der vi sammenlignet resultatene hos dem som møtte psykologene våre ansikt til ansikt, og dem som møtte oss digitalt. Resultatene var ganske like, uansett om behandlingen foregikk på stedet eller via video. Ved å kode oppkoblingen og arbeide med skalaer der vi måler stress, angst, søvn og andre mål på livskvalitet, har vi gode muligheter til å kontinuerlig måle og sammenligne resultater og kontrollere at kvaliteten holder seg på det samme høye nivået.

Hva er de største fordelene ved digitale besøk for dere på PBM?

De største fordelene for virksomheten vår er at vi får en helt annen rekkevidde og kan nå ut til mange flere. Med PBM Online dekker vi hele landet, eller hele EU for den saks skyld, for mange av klientene våre jobber utenlands. Vi fordeler søket jevnere innen PBM og øker også tilgjengeligheten, samt at vi utvider og får en fleksibilitet som bidrar til å skape økonomisk verdi.

For personalet er fleksibiliteten viktigst. I dag sitter de fleste på klinikken når de jobber med online-samtaler, men det er egentlig ingenting som hindrer personalet i å jobbe hjemmefra iblant. Mange mener også at de digitale besøkene blir bedre og mer effektive enn de fysiske.

Hva er fordelene for klientene?

Terskelen for å oppsøke hjelp senkes, og det er lettere å få kontakt. På den måten kan flere få hjelp i tide. Det er tidseffektivt og praktisk å slippe å reise og måtte ta fri fra jobben.

Klientene som deltok i pilottesten vi nevnte, mente også at digitale besøk var det eneste alternativet for dem hvis de skulle treffe en psykolog. Noen av dem bodde langt unna en klinikk, mens andre var mye ute på reise og hadde ikke tid til å ha regelmessig psykologkontakt på et fysisk sted.

Vi har også hørt mange si at det oppleves enklere å snakke om vanskelige ting på avstand enn ansikt til ansikt. Det blir en ekstra trygghet i det å kunne snakke hjemmefra, i sine vante omgivelser. Det blir nesten som et hjemmebesøk!

Men den viktigste fordelen er egentlig valgmuligheten – at klientene våre kan velge mellom å treffe oss fysisk eller digitalt. Alle har jo ikke de samme behovene og ønskene.

Hva er planene deres på sikt?

Jeg vet at det er mange nye og spennende funksjoner på gang i Visiba Care-plattformen som kan gjøre det enda smidigere å jobbe digitalt. Fellessamtaler kommer til å gi nye muligheter for blant annet arbeidsgiversamtaler, siden både klienten og sjefen kan delta via videosamtale. Også parterapi og teamarbeid i PBM blir enklere med digitale løsninger. Med klinikkinitierte meldinger kan vi enkelt sende klientene hjemmeoppgaver digitalt. Men fremfor alt tror jeg at det digitale blir enda mer naturlig og lett tilgjengelig når bestilling av både fysiske og digitale timer er integrert i appen. På sikt tror jeg at det digitale kan bli utgangspunktet som utfylles av det fysiske, i stedet for omvendt, slik det er i dag.

Inspirasjon

Relaterte historier