västerbotten visiba care

Case

Region Västerbottens UM: Det er utrolig bra å kunne jobbe fleksibelt!

Del

Västerbotten er Sveriges nest største fylke og dekker en åttendedel av landets areal. I dag er det seks fysiske ungdomsmottak på forskjellige steder i fylket. Men hvordan når man ut til ungdommer i distriktene? Et digitalt ungdomsmottak gir helt nye muligheter når det gjelder tilgjengelighet.

For litt over et år siden lanserte Region Västerbotten sitt digitale ungdomsmottak. Hvilke erfaringer har de fra tiden som er gått? Hvilke råd vil de gi andre som ønsker å komme i gang med online-besøk? Og hvordan fungerer det å jobbe på avstand nesten 100 mil fra mottaket man er knyttet til? Vi bestilte et møte i appen deres for å snakke om dette og litt til med psykolog Eva Holmberg og jordmor Lilo Lindquist.

Hvordan kom dere i gang med det digitale ungdomsmottaket?

Vi var en del av et større digitaliseringsoppdrag som ble startet i mai 2017 av daværende administrerende direktør i helseforetaket. Målet var i første rekke å tilby tilgjengelige og likestilte helsetjenester av høy kvalitet i et fylke med store avstander.

Appen drives av ungdomsmottaket i Umeå og ble opprettet i oktober 2017. Til å begynne med tilbød vi drop in-besøk og prøvde oss frem når det gjaldt både åpningstider og yrkesroller. I dag har vi kommet frem til at vi lar to jordmødre, én ernæringsfysiolog og én psykolog bemanne enheten. Vi har også erstattet drop in-virksomheten med å la ungdommene selv få reservere videobesøk.

Hva synes personalet om å møte ungdom via video?

Mange trengte litt tid på å venne seg til det, men da vi først kom i gang, gikk det kjempebra. Men det er viktig å være klar over at man ikke kan ha samme forventninger til et online-møte som til et fysisk møte. Det gir helt andre forutsetninger, og det er ikke like enkelt å få kontakt og tyde kroppsspråk. Det gir derimot langt flere dimensjoner enn et telefonmøte.

Vi er ganske sikre på at vi når ut til flere ungdommer.

Hva synes ungdommene om det digitale ungdomsmottaket?

Ungdommene synes det fungerer kjempefint; de er trygge og vant til å snakke via Skype. De har gitt videobesøkene høy score, og vi får ofte høre kommentarer som «å, så enkelt og greit det var». Det er kjempehyggelig!

Hvordan har teknologien fungert?

I starten hadde vi en del tekniske problemer, først og fremst fordi mange av de ansatte brukte gamle datamaskiner og utdatert teknisk utstyr. Datamaskinene var trege og måtte restartes. Nå har vi kjøpt nye, men det er viktig at også disse restartes med jevne mellomrom, helst daglig. En datamaskin som står på en hel uke i strekk, kan fort bli treg.

Har timebestilling fungert bedre enn drop in?

Ja, ut fra de spontane reaksjonene vi har fått, vil vi anslå at rundt åtte av ti ungdommer foretrekker timebestilling fremfor drop in. Vi har også sett at antall videosamtaler har økt. En fordel er at det blir tydeligere hvem man får snakke med på et reservert møte, siden den ansattes bilde, navn og stilling vises ved reservasjonen.

Det virker som om det er særlig de som vil snakke med psykolog, som foretrekker timebestilling. Kanskje er det ekstra viktig for dem å få litt tid på seg til å forberede samtalen.

Også personalet får bedre muligheter til å forberede seg ved timebestilling, for eksempel ved å lese gjennom journaler. Vi får da generelt bedre oversikt over saken.

Når dere ut til nye målgrupper med det digitale mottaket?

Målet vårt er først og fremst å nå ut til flere ungdommer i distriktene, men også til nyinnflyttede, LHBTI-personer, bevegelseshemmede og ikke minst gutter. Men vi har egentlig ikke tilstrekkelig statistisk grunnlag til å svare på spørsmålet om nye målgrupper.

Derimot er vi ganske sikre på at vi når ut til flere ungdommer generelt. Kollegene våre i Värmland spurte ungdommer som hadde vært i kontakt med det digitale ungdomsmottaket, om hva de ville ha gjort hvis online-alternativet ikke fantes. De fleste som hadde besøkt en jordmor, svarte at de ville ha kontaktet ungdomsmottaket på annen måte, men blant dem som hadde snakket med en sosialrådgiver, svarte 25 % «vet ikke» og 35 % «ingenting» på spørsmålet. Det betyr jo at 60 % av disse brukerne kanskje hadde avstått fra samtale om de ikke hadde fått hjelp digitalt!

Hvordan har dere markedsført det digitale mottaket?

Vi har laget visittkort, brosjyrer og plakater som vi har satt opp på forskjellige steder, blant annet på skoler. Vi har også en Facebook-side, men vi har innsett at det egentlig ikke er riktig forum for ungdommene, siden de er mer på Instagram og Snapchat. Det er også slik at mange ungdommer i distriktene ikke helt vet hva et ungdomsmottak er, noe man bør være klar over når man skal spre informasjon.

Markedsføring er utrolig viktig for å nå ut til ungdom, og det er logisk å satse på digital markedsføring når man lanserer et digitalt mottak.

Lilo, hvordan fungerer det å jobbe på avstand helt fra Gøteborg?

Jeg jobbet tidligere på det fysiske mottaket i Umeå, og da jeg flyttet til Gøteborg, fikk jeg mulighet til å fortsette å jobbe der digitalt. Jeg synes det går kjempefint; jeg har jo allerede jobbet på stedet og kjenner mottaket, personalet og området. Det er en stor fordel å ha lokalkunnskap. Jeg tror nok at det er vanskeligere å komme inn i arbeidet og få oversikt over retningslinjer og rutiner hvis man begynner direkte på det digitale mottaket.

Pleier de som bemanner det digitale mottaket, å jobbe hjemmefra?

Ja, nesten alle gjør det innimellom.  Det er utrolig bra å kunne jobbe fleksibelt. Noen ganger har man behov for å jobbe hjemmefra, og iblant vil man også ha mulighet til å jobbe når man er ute og reiser. Siden vi kan jobbe uansett hvor vi er, kan vi også være tilgjengelige om sommeren. Det går jo fint å ta imot samtaler fra hytta eller andre steder i verden.

Til slutt, har dere noen råd til andre som vil komme i gang med et digitalt mottak?

Absolutt! Her er våre beste tips:

  1. Sett i gang – det er ingen grunn til å vente! Ikke lås deg fast i tanker om risiko og konsekvenser. Det er faktisk ikke så stor forskjell på et digitalt og et fysisk besøk. Det er de samme spørsmålene som blir stilt, og de samme rutinene som gjelder.
  2. Sørg for å ha god teknologi! Ikke slit med gammelt utstyr og trege systemer. Restart datamaskinene med jevne mellomrom, og sørg for å ha bra Wi-Fi.
  3. Kontakt andre ungdomsmottak som jobber med online-besøk, og be dem dele sine erfaringer. Vi er med i et nettverk der vi kan utveksle ideer med andre som jobber digitalt, og det er kjempefint å ha et forum der vi kan lære av hverandres feil og erfaringer.
  4. Sats på markedsføring! Husk også å markedsføre deg på riktig sted, der ungdommene er.

Inspirasjon

Relaterte historier