Videokonsultasjon hos Capio senter for smerte og rehabilitering

Case

Capio senter for smerte og utmattelse: Helseplattformen gikk fra å være en akutt løsning til å bli et naturlig arbeidsverktøy

Del

Vi ringte Catarina Stenmark, daglig leder på Capio Centrum for smerte og utmattelse, for å evaluere hvordan det første 1.5 året med videokonsultasjon og digitale helsetjenester har gått. Hva har de lært og hvordan har helsepersonellet og pasientene tatt imot teknologien?

Capio Centrum for smerte og utmattelse startet å samarbeide med Visiba sommeren 2019, som et alternativ til fysiske møter. Likevel, som mange andre virksomheter, måtte Capio omstille seg til å møte pasientene på videokonsultasjon gjennom våren 2020. Selv skeptikerne blant medarbeiderne var nødt til å hive seg ut i det – med et overordnet positivt resultat.

Vi har fått solid erfaring på de fleste områder nå, vil jeg si. Vi var en av dem som gikk over til digitale tjenester veldig tidlig i 2019 og det var en utfordring til å begynne med. Hos oss har vi ikke bare individuell terapi og møter slik som et vanlig senter. Vi har også gruppebasert rehabilitering, gruppeterapi og fysisk trening. Og vi har lyktes med å få til alt dette over video.

Videokonsultasjon har fanget interessen hos medarbeiderne

Ved hjelp av medarbeidernes kreativitet har de lyktes med å sørge for en vellykket digital overgang uten å tape kvalitet på behandlingen.

Vi har tenkt mye på hvordan man håndterer visse saker over video sammenliknet med et fysiskt møte. Det går, man behøver bare bruke sin fantasi!

Hvordan erstatter man et fysiskt møte med et digitalt møte?

At pasienten slipper å reise kan være både positivt og negativt, beroende på hvor i behandlingen pasienten finner seg. I noen tilfeller hvor pasientene foretrekker å «reise» til legen, har vi anbefalt pasienten å gjøre seg klar, ta på jakken og ta en 15-30 minutters tur «til møtet».

Vi har også innført «digitale kaffepauser» under flerpartssamtaler, som for eksempel ved gruppeterapi. Da forlater terapeuten møtet tydelig i pausen, for å skape en mer uformell atmosfære slik at deltakerne får muligheten til å bli kjent med hverandre.

Det kan være utfordrende for behandleren å lese pasientens kroppsspråk da man kun ser ansiktet eller overkroppen på skjermen. Noen ganger må det stilles supplerende spørsmål, og i noen tilfeller blir pasienten bedt om å finne støtte for telefonen og stå opp og gjøre en øvelse.

Catarina understreker videre at videokonsultasjon stiller høyere krav til behandleren. I en flerpartssamtale må behandleren styre samtalen og samtidig sørge for å oppfatte signaler dersom en pasient vil si noe.

På den andre side har behandleren mulighet til å bli bedre kjent med pasienten ved å bli med «hjem» til pasienten. På den måten føler pasienten seg trygg i egne omgivelser samtidig som behandleren får et bedre innsyn i pasientens hverdag.

Utestående besøk kan gjøres på videokonsultasjon

En stor fordel Catarina ser i å tilby videokonsultasjon er redusert manglende oppmøte. Et besøk som tidligere hadde blitt avlyst på grunn av mild forkjølelse eller pleie av et sykt barn kan gjennomføres på video. Det kan også handle om at pasienten rett og slett føler seg for dårlig til å kunne møte opp til avtalen.

Det er veldig positivt å kunne tilby videokonsultasjon når personen er såpass dårlig at det kan ta all energi bare ved å reise – da får vi en bedre samtale på videokonsultasjon.

Det er en økonomisk gevinst for virksomheten å kunne gjennomføre møtet som planlagt, men også en gevinst for pasienten som unngår å sette behandlingen eller rehabiliteringen på vent. Avbestillingen har falt med omtrent 10% siden resepsjonen begynte å tilby videokonsultasjon

Bedre samhandling i helseplattformen

Capio jobber med gruppebasert rehabilitering, og noen behandlingsserier inneholder mange møter med mange forskjellige yrker. De har også mye kontakt med arbeidsgivere og noen ganger pårørende.

Dersom vi kan halvere reiser ved å kjøre visse møter på video er det enklere å få det til, for alle. Det sier til og med pasientene; deilig å slippe å reise dit den dagen. Det blir mer fleksibelt.

Pasientene er positive til helseplattformen

Pasientene har vært veldig positive til å kunne møtes digitalt og Catarina tror at etterspørselen vil fortsette å være høy, selv når smitterisikoen reduseres.

Pasientene våre har blitt vant til dette, og i dag velger mange videokonsultasjon til fordel for fysisk oppmøte. Dette har vært en øyeåpner for både pasienter og behandlere, og pasienter vil definitivt forvente denne muligheten i fremtiden.

Rask utvikling internt

De ansatte i resepsjonen har virkelig brettet opp ermene og omfavnet den nye teknologien. I løpet av året har Visiba Cares plattform blitt et naturlig arbeidsverktøy. Catarina uttrykker stolthet over hvor mye alle har utviklet seg med å møte pasientene sine over videokonsultasjon.

En av psykologene mine var veldig restriktive med videokonsultasjoner da vi skulle begynne. Han ønsket å fortsette med fysiske besøk så mye som mulig. Nå kommer han inn til meg og sier: vi kjører videokonsultasjon i stedet, det er bedre! Han har blitt trygg på at han kan levere en god jobb selv via video.

Hjelp av forskning

Capio samarbeider med Uppsala Universitet gjennom en PhD-studerende som jobber hos dem. På den måten har Capio fått støtte i å stille riktig spørsmål og kompensere for det man går glipp av i et fysiskt møte.

Det er ganske mange studier og gode bevis på digital behandling ved kognitiv atferdsterapi (CBT) og digi-fysisk oppfølging for behandling av tretthet, smerte og traumer.

Ved hjelp av veiledningen fra Uppsala universitet, årets erfaringer og pasientenes erfaringer, ser Catarina nå fram til å få tid til å reflektere over hvordan klinikken vil fortsette å optimalisere teknologien for å gi pasientene best mulig tilbud.

Inspirasjon

Relaterte historier