Kunder

Vi digitaliserer helsetjenestene sammen med dere

Visiba Care har hjulpet en rekke klinikker med å digitalisere virksomheten. I samråd med kundene utvikler vi kontinuerlig løsningen vår for å holde tritt med utviklingen samt behovene til helseorganisasjonen, de ansatte og pasientene.

digitale helsetjenester Visiba Care kunder

Ulike virksomheter, ulike behov

Med både store kommuner og mindre helseorganisasjoner som kunder, har vi god forståelse av hvor viktig det er å kunne tilpasse digitale helsetjenester etter deres behov og pasienttilbud.

Primærhelsetjenesten, psykiatri, spesialisthelsetjenester, helsestasjoner for ungdom, kommunal helse- og omsorgstjeneste – ulike virksomheter trenger å kunne sette opp egne prosesskart og egne digitale helsetjenester og digitale tilbud.

Én klinikk vil kanskje tilby pasientene å bestille tid på nettet og møte pasientene via videokonsultasjon. En annen kan foretrekke å møte pasientene på et digitalt dropin-mottak eller kommunisere via konfidensielle meldinger. En tredje kan ha behov for gruppesamtaler på video for å konsultere en spesialist eller la en slektning eller tolk delta i møtet.

Mulighetene er mange med Visiba Care, men det er fullt mulig å starte i liten skala og tilpasse eller legge til flere virksomheter, funksjoner eller prosesskart etter behov.

Sitat

Dette sier kundene våre om oss

Rask utviklingstakt, evnen til å lytte, tilpasning og driftssikkerhet er nøkkelvariabler når vi velger strategiske partnere. Visiba oppfyller alle disse kravene, og vi er svært fornøyde med samarbeidet!

Andreas Schill

Aut. psykolog og forretningsområdesjef, PBM

Visiba Care er raske og lydhøre når det gjelder de problemene vi har behov for å løse i virksomheten, samtidig som de har god forståelse for hva utfordringene ved digital transformasjon innebærer.

Ulf Österstad

Virksomhetsleder, Bra Liv nära

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss