Use Case

En digital psykologklinikk

psykologi digital videobesök visiba care

Dårlig psykisk helse er et stort problem, og mange av dem som er rammet, opplever at det er vanskelig å få hjelp. Ventetiden kan være lang, og hvis livet føles tungt, mangler man kanskje krefter til å oppsøke klinikken. Mange våger seg knapt ut av hjemmet. Andre kan være på reise eller ha vansker med å komme seg til et fysisk mottak.

Med terapi og behandling via Internett kan klienten snakke med helsetjenesten innenfor hjemmets fire vegger eller andre steder, også fra utlandet. Når helsetjenestene blir mer tilgjengelige, senkes terskelen for å søke om hjelp. Og vi vet det er viktig å få hjelp i tide for å bremse sykdomsforløpet. Samtidig viser forskning at internettbasert terapi gir like gode resultater som å møtes ansikt til ansikt.

På en digital psykologklinikk brukes ofte videosamtaler som kommunikasjonskanal. Med funksjonen flerpartssamtale er det dessuten mulig å invitere flere deltakere til videomøtet. Dette kan være svært nyttig, ikke minst for personer som lider av utbrenthet. På denne måten kan de møte både helsetjenesten, arbeidsgiveren og forsikringsselskapet samtidig.

I et digitalt møte kan det være nyttig å bruke et skjema der klienten besvarer spørsmål om for eksempel sinnsstemning og helse. Dermed vil både helsepersonell og klient føle seg mer forberedt i forkant av timen. Meldingsfunksjonen kan brukes til å sende oppgaver i form av øvelser og andre dokumenter, men det er også mulig å sende filer under selve videosamtalen.

Med Visiba Care kan dere velge blant mange ulike funksjoner og prosesskart.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss