Artikler

malgrupp

Identifiser den riktige målgruppen

Når dere vil begynne å arbeide med digitale helsebesøk, må dere tenke over hvilke målgrupper dere skal målrette. Digitale helsetjenester […]

Artikkel