Blogg

Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten – Hva er det vi prøver å løse, og for hvem?

Del

AI webinar artificial intelligence healthcare

Helsesektoren blir møtt med et stadig økende antall problemer. Kroniske sykdommer, komorbiditet og en aldrende befolkning utgjør en utfordring for ressursene i helsevesenet. Samtidig forventer pasientene raskere og enklere tilgang til helsetjenester, med bedre kvalitet og kjennskap til pasienten. Hvordan kan klinikkene oppfylle alle disse kravene? Fordele ressurser, gi kritiske pasienter oppmerksomheten de trenger, og samtidig tilby rask tilgang for de andre pasientene?

The vision of transforming primary care, in the long run, finds everyone on board: create more channels by providing the right tools and solutions, to both healthcare professionals and patients. Patients with the help of relevant solutions should be taking over part of the responsibility for their condition. While the vision in itself is complex, the way towards it creates a lot more turmoil.

Men altfor ofte begynner vi i feil ende og forter oss med å finne en lettvint løsing. Spørsmålet er om lettvinte løsninger er svaret på lang sikt? La oss ta et steg tilbake og se nærmere på dette. Digitale endringer handler om å gi verdi til sluttbrukeren. For å gi verdi til sluttbrukeren må vi finne ut hvor og hvordan vi tilbyr verdien, slik at vi kan lage verktøy som faktisk brukes, og oppnå en langsiktig forbedring. For å klargjøre dette, er det to hovedspørsmål: Hvilket problem er det vi prøver vi å løse, og for hvem?

Den innkommende pasientflyten behandles ofte som følger: Pasientkøer administreres manuelt av sykepleiere eller medisinske administratorer. De tar en foreløpig medisinsk vurdering og gir enten pasienten råd til egenpleie eller tilordner dem til en bestemt kategori av helsetjenesten (f.eks. fastlege, testlab, spesialist, avhengig av spesifikk praksis). Alle medisinsk fagkyndige må samle historikken og symptomene på nytt, og tilsvarende må pasientene fortelle historien sin på nytt til alle nye behandlere. En slik innfallsvinkel gir merarbeid for både helsepersonellet og pasientene. Hva er da behovene som vi må se nærmere på for å kunne skape verdi med en automatisert løsning for både pasienter og helsepersonell?

Helsepersonell som sluttbrukere

1) Få pasientene inn på riktig behandlingsvei på en smart måte

Den kritiske suksessfaktoren i denne delen er ikke å gi en ugjenkallelig og endimensjonal diagnose, men å vurdere alvorlighetsgraden i situasjonen til hver pasient og effektivt få dem inn på riktig behandlingsvei. Hvis løsningen for eksempel oppdager en urinveisinfeksjon, kan man jo droppe det administrative og sende pasienten direkte til en medisinsk fagkyndig som kan gi riktig behandling.

2) Pasientinnsikt før første møte

Generell informasjon fra pasientene er avgjørende, men innsikt i spesifikke pasientsaker er også helt nødvendig. Før den medisinsk fagkyndige møter pasienten for første gang, vil vedkommende gjerne vite på forhånd hvorfor pasienten har oppsøkt hjelp. Kundene våre forteller oss at mange klinikker kunne tilbudt flere pasientbestilte timer hvis legene bare kunne unngå den altfor generelle kommentaren «jeg er ikke i form» som ofte følger med.

3) Kontinuitet i pasientoverføring

Effektiv overføring av dokumentasjon er også en topprioritet: All informasjon skal lett kunne overføres fra det automatiske verktøyet til behandleren. Sømløs innlemmelse av den digifysiske arbeidsflyten er et kritisk punkt som må dekkes hvis vi ønsker å skape verdier for sluttbrukere og spare dem for tid og krefter i det lange løp. Prosessen med informasjonsinnhenting som i dag gjøres gang på gang, kan utføres én gang på en automatisert måte og suppleres med ytterligere informasjon langs omsorgskjeden.

Kritiske suksessfaktorer

Hvis behovene ovenfor beskriver hva verktøyet må løse, representerer de kritiske suksessfaktorene hvordan det må løses. Før vi begynner å utvikle automatiserte verktøy, må utviklingen vår ta hensyn til pasientsikkerhet og beslutningstaking samt supplere helseprosessen – og ikke erstatte den. Disse tre kritiske faktorene påvirker valget av hvilken teknologi som løsningen optimalt skal bygges på.

Pasienter som sluttbrukere

Når det gjelder pasienter som sluttbrukere, er en av de mest kritiske aspektene å holde dem innenfor eventuelle nye verktøy og kanaler. Vi skal se nærmere på pasientenes behov, rent bortsett fra å tilby en enkel og brukervennlig løsning. Hva er viktig for dem når de kontakter primærhelsetjenesten?

1) Stor tillit til prosessen og resultatet

Det er faktisk ikke medisinsk kompleksitet som skaper tillit til en slik løsning – det er enkelhet og brukervennlighet. Jo tydeligere kommunikasjonen er mellom løsningen og pasienten, desto mer vil pasienten stole på prosessen og selve resultatet. De avgjørende spørsmålene er hvor enkelt det er å forstå spørsmålene, og hvor relevante de er for hver sak, slik det oppfattes av pasienten. Pasienter kjenner seg mye tryggere dersom de møtes med 10 spørsmål – men relatert til den aktuelle saken – i stedet for 100 svært medisinske spørsmål som de i tillegg lurer på betydningen av.

2) Tilgjengelighet og kontroll

Pasientene ønsker å ta kontakt med medisinske fagfolk for å få råd eller en konsultasjon når det passer dem best. Men kontakt med helsevesenet trenger ikke nødvendigvis å bety at du trenger helsetjenester fra en fysisk person. Vi har sett at det er nok for pasienten å initiere kontakt ved for eksempel å sende en melding og vite at dette fra nå av er i hendene på medisinsk fagpersonell. Selv om kommunikasjonen ikke er ansikt til ansikt eller i sanntid, oppfattes den likevel som det.

3) Anerkjennelse av pasientens kunnskap og tiltak

Mange pasienter undersøker i dag symptomene og tilstanden sin før de kontakter helsepersonell. Disse pasientene oppfatter alt som ikke tar hensyn til deres egne forberedelser, som en forsinkelse eller bortkastet tid. De har rett og slett behov for at kunnskapen og tiltakene deres blir tatt hensyn til og vurdert i saken. Derfor bør ethvert forsøk på å automatisere den første kontakten med primærhelsetjenesten benytte seg av, eller ha som mål å benytte seg av, pasientens egen kunnskap om egen tilstand.

Å oppfylle behovene

Når man arbeider med digital innovasjon, er det alltid et spørsmål om prioriteringer, valg og begrensninger. Men vi har sett mange ganger at nøkkelen til suksess er å fokusere på å løse brukerens problemer. Innovasjon når det gjelder første pasientkontakt krever at man imøtekommer behovene og kravene både til helsepersonellet og pasientene. Vi identifiserte 3 ideer som vi ønsket å bygge teknologien vår på: Pasientvennlig kommunikasjon, bevissthet om medisinsk kontekst og integrering i den digifysiske arbeidsflyten. Men hvordan går vi fra idé til praksis? Hvordan utvikles disse faktorene i en slik løsning? Hvilken teknologi er egnet til å dekke disse spesifikke behovene? Det finner du ut her!

Anastacia Simonchik

Anastacia Simonchik

Inspirasjon

Relaterte blogginnlegg