Artikkel

No code integrasjon med Visiba Care

Del

Integrasjon med Visiba care

Med en enkel konfigurasjon kan pasienter og helsepersonell sømløst forflytte seg mellom eksterne systemer og innhold. Visiba Cares API-Embassy gjør det mulig for eksterne systemer å integrere med Visiba Care-plattformen.  For eksempel ved å synkronisere avtaler eller flytte pasientinformasjon. Her kan du lese mer om hvordan vår kunde Capio i i Sverige har løst integrasjoner med Visiba Care.

Det finnes en rekke gode, og til og med livsviktige apper som kan hjelpe pasientgrupper med komplekse eller kroniske sykdommer i hverdagen. FRISQ- appen i Sverige er et eksempel på en slik app, der pasienten og helsepersonell kan følge utviklingen av geriatrisk helse på nært hold.

Samarbeid rundt pasienten og tett oppfølging

I geriatri er det viktig at pasientens behov står i sentrum og at helsepersonell samarbeider rundt pasienten. Pasientene, som ofte er gamle og skjøre, har behov for tett oppfølging og ofte rehabilitering. Derfor er det godt å kunne unngå unødvendig reise.

Ville integrere videoløsning

Som følge av pandemien oppstod det et kritisk behov hos Capio Geriatrik i Sollentuna for å kunne gjennomføre digitale møter. Utgangspunktet var å integrere Visiba Cares løsning med deres eksiterende FRISQ -system. Men det var ikke nok tid for et så stort integreringsprosjekt.

Anvender det som allerede finnes

I dialog med Capio og FRISQ fant vi løsningen gjennom en såkalt «no code» integrasjon. Forbindelsen mellom Visiba Care og FRISQ er basert på funksjonalitet som allerede finnes på hver plattform.

Konfigurasjon på 40 minuter

Takket være at Capio allerede jobbet med Capio Video Meeting i andre deler av organisasjonen, tok konfigurasjonen bare en time å planlegge og 40 minutter å fullføre med FRISQ -teamet. Da var Capio klar til å tilby videomøter gjennom sitt eksisterende system.

Trygghet og fleksibilitet

Nå har personalet og pasientene en løsning for videomøter på plass. Fremover vil Capio dra lærdom av erfaringene og teste ut hvilke pasienter som egner seg for videomøter, og hvilke pasienter det ikke egner seg for. Blant annet ser Capio at det er gunstig med videomøte når hjelpepleier besøker pasienten hjemme og kobler på helsepersonell med ekspertise på video for vurdering. For eksempel en hjelpepleier som vil at en sykepleier skal se på et sår eller en fysioterapeut som ønsker en medisinsk vurdering.

Systemene kommuniserer

Systemene er konfigurert for automatisk å minne helsepersonell eller pasienter om å bestille en digital time når pasienten anslår at tilstanden deres er svekket i FRISQ -appen. I dag utløses en melding i FRISQs grensesnitt for helsepersonell når det skjer. Meldingen inneholder en lenke til riktig sted i bestillingstjenesten i Visiba Care, som helsepersonell klikker på og velger et tidspunkt. Det er lett å legge til flere mennesker, f.eks. kolleger eller pårørende samtidig.

Pasienten bestiller møter

Det er også mulig at appen utløser en melding til pasienten direkte, med en lenke til bestillingstjeneste for pasienter. Når pasienten klikker på lenken, forlater man FRISQ og går inn i Capios grensesnitt, uten å merke det. Pasienten velger en avtale og bestiller ved å identifisere seg med BankID. Når den er klar, sendes pasienten sømløst tilbake til FRISQ og kan fortsette sakene sine der.

Da får pasienten selv muligheten til å velge mellom ledige tider og helsepersonell mottar informasjon om hvilken tid pasienten har bestilt. Med andre ord, det sparer helsepersonell for tid og er noe Capio Geriatrics i Sollentuna planlegger å kunne bruke på lang sikt.

Integrasjon Frisq Capio og Visiba

Videokonsultasjonen

Selve videokonsultasjonen håndteres helt i Visiba Care. Før besøket mottar pasienten en påminnelse og kobler til via Capio Videomøte på mobilen eller datamaskinen. Behandleren mottar også en påminnelse før besøket og kobler seg til gjennom behandlerens grensesnitt i Visiba Care.

Lenke fra en Visiba Care-app

Eksemplet med FRISQ viser hvordan pasienten kan bevege seg mellom en Visiba -app og en annen app, helt sømløst. I dette tilfellet går pasientene ut av en annen app og flytter til Visiba Care -appen for å bestille og gjennomføre videokonsultasjon. Selvfølgelig fungerer det like godt i den andre retningen også – pasienter kan starte i en Visiba Care -app og sømløst gå videre til andre eksterne systemer, f.eks. en annen app eller eksternt webinnhold og tilbake igjen.

Liten innsats, stor verdi

No-code integrasjon er en løsning som kan gjøres raskt, enkelt og uten høye kostnader. Dette gir stor verdi – både for helsepersonell og pasienter. Det kan være energiløftet en bedrift trenger for å komme videre i digitaliseringsreisen! I tillegg er det en god måte å teste arbeidsmetoder på før et mulig integreringsprosjekt.

Selma Fallsen