Møt teamet

Visiba sitt medisinske team

Visiba har et nært samarbeid med et team av kunnskapsrike, klinisk praktiserende helsepersonell. Det medisinske teamet bidrar med ekspertise og erfaring for å sikre kvaliteten på Red Robin, vår automatiserte verktøy for anamnese og triage. Hvert medlem bidrar med innsikt fra sitt daglige arbeid i helsevesenet og gjennomgår nøye innholdet i Red Robin, for å lede oss mot visjonen om trygge, digifysiske helsetjenester.

Lege under spesialisering i allmennmedisin

Mats Halldin

Mats er lege under spesialisering i allmennmedisin og lege i kardiovaskulær epidemiologi. Tidligere har han jobbet som medisinsk direktør ved Netdoktor Pro. I Visiba Cares medisinske team jobber han som rådgiver for det medisinske innholdet i Red Robin.

Les mer

Mats Halldin, Medical Advisor at Visiba Care

Lege under spesialisering i allmennmedisin

Marcus Olausson

Marcus Olausson er praktiserende allmennlege ved helsestasjon for ungdom i Stockholm. Han har en spesiell interesse for pediatri og har jobbet med barneomsorg, nyfødtomsorg og i avhengighetsklinikker. Etter at Marcus begynte i Visiba Cares medisinske team, har han blant annet vært involvert i å utvikle sammenhengen mellom symptomer og tilstander i løsningen vår.

Les mer

Spesialist i allmennmedisin

Sveinung Gangstø

Sveinung Gangstø er spesialist i allmennmedisin i Bjørnafjorden kommune, hvor han også har ansvar for allmennpraksis, hjemmesykepleie, nødetater og akuttmottak. Sveinung har lang erfaring som praktiserende lege i Os kommune i Norge. Han har også vært seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse og medisinsk leder for et skybasert løsningsselskap med fokus på kondisjonstrening.

Les mer

Sveinung Gangstø

Allmennlege

Martin Godfrey

(Dr) Martin Godfrey er en erfaren praktiserende allmennlege, tidligere klinisk leder og styremedlem ved Lambeth CCG. Martin har lang erfaring innen medisinsk informatikk og har vært en tankeleder når det gjelder telemedisin og fremtidige modeller for helsetjenester. Martin Godfrey er Visiba Cares medisinske rådgiver i Storbritannia.

Les mer

Martin Godfrey – medical advisor at Visiba Care