FAQ

Vanlige spørsmål

Hvordan kan vi vite at Visiba Care vil oppfylle behovene våre også i fremtiden?

Visiba Care er en SaaS-løsning (Software as Service) og utvikles kontinuerlig i samarbeid med pasienter og helsepersonell i Sverige og andre land der vi opererer. Vi analyserer hele tiden markedet for å se hvor utviklingen går, og vi oppdaterer regelmessig plattformen vår for å møte dagens og morgendagens behov. Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi arbeider med utviklingen av Visiba Care.

Jeg jobber for en stor helseorganisasjon – hvordan fungerer Visiba Care da?

For større helseorganisasjoner tilbyr Visiba Care en rekke alternativer. Det er mulig å skille ulike klinikker og konfigurere dem basert på unike pasientprosesser. Noen skal kanskje bare arbeide med oppfølgingsbesøk for pasienter som har vært på et fysisk besøk, mens andre ønsker å kunne motta nye besøk, enten etter avtale eller via dropin. Gjennom ulike typer konfigurasjoner kan hvert mottak selv bestemme hvilke digitale pasienttilbud de skal ha, hvilke spørsmål som skal stilles før eller etter et møte, hvordan bemanningsplanleggingen skal fungere og mye annet. Vi har flere store kunder som arbeider på denne måten i dag, for eksempel Region Örebro län og Västra Götalandsregionen.

Kan også mindre helseorganisasjoner bruke Visiba Care?

Ja. Visiba Care er skalerbar og kan brukes av både mindre klinikker (fra ca. 10 ansatte) og store helseorganisasjoner, som en nasjonal bedriftshelsetjeneste eller en region. En mindre helseorganisasjon velger ofte en enklere installasjon med ikke-standardiserte prosesser, mens en større helseorganisasjon ofte vil tilby flere ulike mottak i samme løsning. Ta kontakt med oss, så forteller vi mer om hvordan Visiba Care kan fungere i deres virksomhet.

Kan Visiba Care integreres med eksisterende informasjonssystemer?

Ja – med Visiba Care kan dere integrere flere ulike systemer. Mange av kundene våre har allerede fungerende integrasjon med blant annet informasjonssystemer og avtalebøker samt andre digitale løsninger. Ta gjerne kontakt og fortell oss hvilke integrasjonsbehov virksomheten deres har, så forteller vi mer om hvilke forutsetninger og muligheter som finnes. Les mer om dette under Integrasjon og sikkerhet.