FAQ

Vanlige spørsmål

Jeg jobber for et stort helseforetak. Hva kan Visiba Care tilby?

For større helseforetak tilbyr Visiba Care en rekke alternativer. I en og samme løsning kan virksomheter samle flere ulike klinikker med sine unike innstillinger . Enkelte vil kanskje bare arbeide med digitale oppfølgingsbesøk for pasienter som har vært på et fysisk besøk, mens andre ønsker å kunne motta nye besøk – enten etter avtale eller via drop-in. Gjennom ulike typer konfigurasjoner kan hvert foretak selv bestemme hvilke digitale pasienttilbud de skal ha, hvilke spørsmål som skal stilles før eller etter et møte, hvordan bemanningsplanleggingen skal fungere og mye annet. Vi har flere store kunder som arbeider slik i dag, for eksempel Region Örebro län og Västra Götalandsregionen i Sverige.

Kan også mindre helseforetak bruke Visiba Care sine løsninger?

Visiba Care er spesielt tilpasset store helseorganisasjoner. Skalerbarheten til plattformen og vår lisensieringsmodell gjør det mulig å starte i liten skala og vokse gradvis. For en liten helseorganisasjon med noen få ansatte og begrensede ressurser, men som likevel ønsker å oppnå den kvaliteten og stabiliteten som Visiba Care tilbyr, er det mulighet for å bruke plattformen gjennom utvalgte samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon.