Older woman participates in group video consultation

Veiledning

8 eksempler på hvordan digitale løsninger støtter helsevesenet under Koronapandemien

I denne guiden ønsker vi å belyse hvordan noen av våre kunder i forskjellige typer helseorganisasjoner har tilpasset sine arbeidsmetoder for å oppnå tilgjengelig og trygge helsetjenester ved hjelp av Visiba Care.

Innhold

Vi står overfor en ny bølge i covid-19-pandemien. Antall smittetilfeller har økt dramatisk de siste ukene, til tross for strengere restriksjoner. Helsevesenet står igjen i en kritisk fase og opplever økt belastning. For at innbyggerne skal få rask og trygg hjelp, er det helt avgjørende at helsevesenets ressurser fungerer så effektivt som mulig. Samtidig skal man unngå fysisk kontakt for å beskytte både pasienter og helsepersonell mot smitte. Alle legetimer som kan gjennomføres digitalt, bør utføres digitalt.

I denne guiden ønsker vi å belyse hvordan noen av våre kunder i forskjellige typer helseorganisasjoner har tilpasset sine arbeidsmetoder for å tilby tilgjengelig og trygge helsetjenester ved hjelp av Visiba Care. Forhåpentligvis kan disse eksemplene inspirere andre til å oppdage nye muligheter som kan avlaste helsevesenet i denne vanskelige tiden.

 

Nye forutsetninger for samhandling i helsevesenet

Digitalisering har åpnet opp for nye muligheter for samhandling i helsevesenet. Hvor kommunale helse- og omsorgstjenester, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten sammenkobles. Dette behovet ser vi blant annet hos hjemmesykepleien. Før Koronapandemien pleide sykepleiere å reise rundt mellom forskjellige hjem for å møte pasientene. En slik arbeidsmetode er ikke mulig midt i Koronapandemiens høye smitteutbrudd da fysiske møter i høy grad må unngås for å verne pasientens sikkerhet. Ved å innføre digitale rutiner kan pasienten sammen med sykepleieren treffe en lege gjennom videokonsultasjon. Dette reduserer ikke bare risikoen for smitte, det sparer også reisekostnader og ikke minst tid – noe som spiller en kritisk rolle når helsevesenet er ekstremt hardt belastet. I tillegg til videkonsultasjon er det også mulig å forberede legen ved å sende en liste over informasjon på forhånd via sikre meldinger.

Digitale verktøy kan også spille en viktig rolle i spesialisthelsetjenesten. Ved for eksempel dialysebehandling har et drop-in rom spilt en viktig rolle for at en sykepleier og pasient kan treffe en lege som kan delta på avstand.

Andre som har et stort behov for effektiv koordinering er de som trenger støtte og innsats fra flere aktører gjennom en IP (individuell plan) eller andre koordinerte tjenester. Dette kan for eksempel være en pasient som blir utskrevet fra sykehus og overført til kommunale helsetjenester. Dette krever blant annet utveksling av informasjon og forsoning mellom flere parter. I en videosamtale med flere parter kan forskjellige aktører enkelt delta uten å måtte reise eller risikere smitte. Avhengig av pasientens situasjon kan for eksempel en tolk, pårørende eller en representant fra sosiale tjenester delta i møtet.

 

Older woman participates in group video consultation

Rehabilitering som følge av Koronapandemien

Utfordringene som følge av Koronapandemien vil dessverre ikke ta slutt etter at pandemien er over. Det vil kreve enorme ressurser i form av rehabilitering for alle de som er berørt eller rammet av pandemien. Allerede i dag har vi sett en økende belastning for rehabilitering mange steder i landet. Ved å jobbe med digital oppfølging har helseorganisasjoner mulighet for å tilby gruppetrening og flerpartssamtaler mellom pasienter og fysioterapeuter på avstand – møter som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre.

Asynkrone meldinger og automatisert anamnese for håndtering av mindre alvorlige saker i primærhelsetjenesten

Til tross for at helsevesenet opplever økt belastning, er det selvfølgelig en rekke andre pasientsaker som også må håndteres. En måte å håndtere disse effektivt er å automatisere medisinske journaler og lede ikke-akutte pasienttilfeller til en asynkron meldingskanal med en sykepleier. Pasienten oppgir deretter sine plager og sykdomshistorie i en automatisert chat i forbindelse med legehjelpen. Deretter vil et sammendrag av informasjonen blir videresendt til en sykepleier via en sikker melding. Om nødvendig kan sykepleieren stille oppfølgingsspørsmål i meldingsutvekslingen og bestemme om de skal håndtere saken selv eller henvise pasienten videre til en lege eller annen helseressurs.

På denne måten er det mulig å sikre at helsevesenets ressurser brukes på en mer effektiv og riktig måte, samtidig som det brukes minst mulig tid på administrasjon – noe som da fører til at flere pasienter får hjelp.

Bestilling av fysisk besøk, testing og vaksinering

Under Koronapandemien har det vært ekstra utfordrende å legge til rette for at innbyggerne enkelt har tilgang til helsetjenester. Telefonkøene har vært lange, og for mange pasienter har det vært vanskelig å få den hjelpen de trenger. For å avlaste helsepersonellet og gjøre det lettere for pasientene har en rekke av våre kunder via pasientappen åpnet muligheten for å bestille time for fysisk møte. For eksempel for covid-19-testing eller influensavaksinering. Ved å la pasienter bestille time i appen får administrasjonen økt kontroll og kan jevnlig motta pasienter. Samtidig blir telefonlinjene mer tilgjengelig for pasienter som søker annen legehjelp.

Med digitale verktøy kan helseorganisasjonene nå ut til innbyggerne selv. Hos en av våre kunder, et interkommunalt samarbeid bestående av seks kommuner, er det bestemt at eldre (65+) skal få vaksinen først. Administrasjonen har dermed vært i stand til å sende tekstmeldinger til denne målgruppen med en direkte lenke for avtaler i pasientappen, hvor ledige tider er reservert bare for dem.

 

patient-messaging-from-home

Digitale kanaler for mental helse og behandling av psykiske lidelser

Covid-19 har rammet mange pasientgrupper i samfunnet hardt, ikke minst de som sliter med psykiske lidelser og mental helse. Samtidig har Koronapandemien i seg selv medført en økt risiko for angst, depresjon eller PTSD. Hjelpetelefoner blir nedringt, de eldre sitter alene, og de yngre får ikke truffet venner, eller utført hobbyer og fritidsaktiviteter. For å sikre at de berørte får den hjelpen de trenger, har flere av våre kunder flyttet deres helsetilbud over til digitale kanaler. Ved for eksempel kognitiv atferdsterapi har hele behandlingsforløpet blitt overført digitalt ved hjelp av videosamtaler, vurderingsskjemaer og meldingssamtaler for å følge opp oppgaver og øvelser. I dag fungerer flere av våre kunder på denne måten. På deres digitale mottak ble det i november registrert hele 15.000 videokonsultasjoner totalt – ofte har det vært pasienter som har søkt legehjelp og mental rådgivning under Koronapandemien.

Fleksibel arbeidsplass for helsepersonell

Det er ingen tvil om at helsevesenet i dag må benytte alle ressurser som finnes. Samtidig blir mange av dem som jobber i helsevesenet tvunget til å bli hjemme, til tross for arbeidskapasitet. Noen kan bli satt i karantene hvis for eksempel et familiemedlem har symptomer. Andre kan tilhøre en risikogruppe og må unngå folkemengder. Likevel kan helsepersonell på avstand hjelpe pasienter ved hjelp av digitale verktøy. Alt som trengs er å sette opp rutiner for hjemmekontor, sørge for at personalet har de riktig utstyr for digitale møter (datamaskin, kamera og hodesett) og at det er god forbindelse hjemme med en VPN-tilgang slik at de har tilgang til journalsystemer og annet viktig informasjon.

intensive care and digital health use case

Asynkrone meldinger innen spesialisthelsetjenesten – trygt for pasienten og effektivt for helsepersonell

Mange pasienter i spesialisthelsetjenesten har behov for å komme i kontakt med helsepersonell for ikke-akutte problemer. Det kan være alt fra bekymringer etter en operasjon eller tanker om rehabilitering. Flere klinikker har løst dette ved å gjøre det mulig for pasientene å nå dem via sikker asynkron meldingsutveksling.

Helsepersonellet kan da sammen med pasienten bestemme seg for å åpne en digital kanal for spørsmål og bekymringer, noe som reduserer antall telefonsamtaler til resepsjonen samtidig som pasientene opplever økt sikkerhet. Det er også mulig å la pasienter sende inn spørsmål og la sykepleierne på mottaket besvare henvendelsene. Dette betyr at sykepleierne kan jobbe mer effektivt. Noen klinikker har spart opptil 50% av tiden brukt på å håndtere innkommende henvendelser ved å jobbe på denne måten.

Intensivavdelingen – med pasienten i fokus

På intensivavdelingen er situasjonen i dag ekstremt presset. Pasienter er alvorlig syke og har behov for spesiell overvåking og behandling. Pårørende får ikke besøke sine kjære for å gi støtte i en vanskelig situasjon. Leger og sykepleiere er nødt til å prioritere og ta vare på de syke, men også kontinuerlig informere pårørende om pasientens tilstand – en påkjenning som også krever tid. Det kan føre til mange telefonsamtaler med en rekke spørsmål som må besvares – ofte de samme spørsmålene som blir stilt av forskjellige individer.

Stadig fler på intensivavdeling ser en verdi i å ha muligheten til å gjennomføre flerpartssamtaler med pårørende gjennom video. Det sparer enormt mye tid for legene å kunne informere og svare på spørsmål i en videosamtale med flere deltakere sammenliknet med å kontakte flere personer en etter en. I tillegg får de pårørende muligheten til å se og støtte hverandre. Pasienten opplever også stor verdi i å kunne møte sine nærmeste via video. Denne kontakten kan være av stor betydning i gjenopprettingsfasen, men kan være minst like viktig hvis utviklingen ikke går i ønsket retning – hvor pasienten kan benytte muligheten til å si farvel. Videokonsultasjon er langt fra det samme som å holde i hånden til en kjær, men det gir en mulighet for å se hverandre.

I denne guiden fremhever vi et par eksempler på hvordan noen av våre kunder har tilpasset sine arbeidsmetoder for å begrense smittespredning og samtidig fortsette å tilby helsetjenester gjennom Koronapandemien. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat eller om dere vil høre mer om hvordan Visiba Care og Red Robin kan skape verdi i din virksomhet. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss på valgfri måte for å snakke om digitalisering på klinikken

Kontakt oss