Artikkel

Produktoppdateringer april–mai 2020

Del

Product updates - Visiba Care

Om kort tid lanserer vi flere nyheter i plattformen som kommer til å forbedre bruken for både pasienter og helsepersonell. Her oppsummerer vi de viktigste endringene.

Vær oppmerksom på at lanseringstidene er foreløpige. Endringer i utseende og tid kan forekomme. For å få mer nøyaktig informasjon anbefaler vi at du abonnerer på produktmerknadene våre.

Foreløpig lansering april 2020

Enklere registrering for nye pasienter

For at pasienten skal få et godt førsteinntrykk når han/hun bruker appen for første gang, blir de første trinnene i prosessen, for eksempel registrering og godkjenning av vilkår, enda enklere, og informasjonen blir også lettere å fylle ut. Disse trinnene vil dessuten få en oppdatert og mer moderne visuell design som løfter helhetsopplevelsen. Prosessen blir åpnere, og pasientene kan se hvor langt de har kommet i registreringen.

Pasientenes mobilnummer blir også validert med en SMS-kode for å unngå at feil nummer fylles ut ved en feiltakelse, noe som kan føre til at de ikke får innkallinger og påminnelser.

     

 

Oppdatert utforming av pasientprofilen i appen

I forbindelse med at den nye registreringsprosessen lanseres, får pasientene se en oppdatert utforming av Min profil-siden. Den blir mer moderne og oversiktlig, samtidig som det blir enklere for pasientene å fylle ut og endre informasjon.

 

Forbedret design og smidigere bruk ved klinikkinitierte besøk

Snart blir det enda enklere for planleggere og helsepersonell å innkalle pasienter til time, ved for eksempel oppfølging. Innkallingsprosessen vil få et skikkelig løft, der det første trinnet blir bedre utforming av prosessen.

Muligheten til å invitere til flerpartssamtaler blir standard, og definisjonene av ulike deltakere (pasient, ombud, kollega og gjestedeltaker) blir tydeligere. Disse logger inn som følger:

  • Ombud for pasienter logger inn med den metoden som pasientene bruker til å logge inn.
  • Helsepersonell og kolleger logger inn via Visiba Care-verktøyet.
  • Gjester logger inn med den metoden som personen som bestiller besøket, velger, for eksempel SITHS, BankID eller SMS.

Mer effektiv invitasjon av gjestedeltakere

Det finnes mange typer møter der det er behov for å invitere flere deltakere enn bare helsepersonell og pasienter. I noen helsebesøk bør kanskje en slektning eller tolk delta, mens det i andre kan være lurt å invitere trygdemyndighetene eller helsepersonell som ikke har en Visiba Care-konto. For å gjøre det enklere å invitere gjestedeltakere og forenkle planlegging og flerpartssamtaler mellom organisasjoner, forbedrer vi nå invitasjonsprosessen. Gjestene får en egen kategori, og personen som inviterer til møtet, angir deltakerens navn, mobilnummer eller e-postadresse samt påloggingsmetode.

Personen som er ansvarlig pleier, kan da tydelig se hvilke deltakere som er gjester, og hvordan de har logget inn.

En global administrator kan konfigurere innstillinger for gjestedeltakere på en ny konfigurasjonsside under Globale innstillinger.

Pasienter får mulighet til å vurdere appen i Google Play og App Store

Pasienter vil snart få mulighet til å gi vurderinger og skrive anmeldelser på en enkel måte direkte fra appen – en funksjon som gjør det mye lettere å gi positive vurderinger og karakterer til appene dine. Mye tyder på at dette på sikt vil øke antall nedlastinger og gi nye brukere et bedre førsteinntrykk av appen din. Statistikk* viser blant annet følgende:

  • 77 % av brukerne i App Store og Google Play Store leser minst én anmeldelse før de laster ned appen.
  • 55 % sier at en vurdering på 1–2 stjerner svekker deres syn på merkevaren som helhet, mens en vurdering på 4–5 stjerner styrker synet på merkevaren for 71 % av brukerne
  • Vanligvis gir rundt 1 % av brukerne vurderinger eller anmeldelser i appbutikkene – et høylytt mindretall som har en svært negativ opplevelse, og en gjeng svært positive brukere som har hatt en opplevelse i verdensklasse.

Kilde: Apptentive Mobile Customer Engagement Benchmark Report: 2019 Edition

SMS-varsel ved nye uleste meldinger

Både helsepersonell og pasienter vil snart kunne motta et SMS-varsel når de har nye uleste meldinger. SMS-en sendes litt på etterskudd, og sendes ikke i det hele tatt hvis meldingen allerede er åpnet. Det betyr at brukere som allerede er aktive i en meldingssamtale, ikke blir forstyrret, samtidig som organisasjonens SMS-kostnader begrenses.

Nytt varsel når listen over innkommende meldinger ikke lenger er tom

For å gjøre helsepersonell oppmerksomme på at antall uleste innkommende meldinger har gått fra 0 til 1 (eller flere) legger vi til et nytt varsel. Dette kan sendes via e-post, SMS eller som pushvarsel, og skal redusere risikoen for å gå glipp av nye meldingssamtaler.

 

Foreløpig lansering mai 2020

Enklere konfigurasjon av standardvarsler og personlige varsler

Det vil bli enklere for både administratorer og helsepersonell å konfigurere varsler via et mer brukervennlig grensesnitt.

Forbedrede statistikkrapporter

For at du skal kunne følge opp det digitale mottaket på en mer effektiv måte, forbedrer vi statistikken for belegg og gjennomførte konsultasjoner. Ved å vise og eksportere antall registrerte tider og bestillinger kan du få oversikt over

  • generelt belegg
  • trender når det gjelder bestilling og avbestilling
  • om behandlingsgarantien oppfylles

Alle eksisterende statistikkrapporter blir nå utvidet, slik at mottak er med i en kolonne.

Ny fanestruktur i appen

Pasientene vil snart kunne se en tydeligere og bedre visning av Mine saker, som får en egen fane i bunnavigasjonen. Samtidig blir det lagt til en fane som inneholder pasientens profil og øvrige innstillinger. Disse to fanene erstatter dagens Mine sider-fane, og vil gjøre det enklere for pasientene å finne riktig informasjon i appen. De vil få enklere tilgang til bestilte besøk og meldinger, og de vil finne alle innstillinger og annen informasjon på samme sted.

     

 

Fleksibel konfigurasjon av appens startside

For at du skal kunne tilpasse pasienttilbudet ytterligere og skreddersy det til ditt behov, gjør vi konfigurasjonen av appens startside enda mer fleksibel. Du vil kunne velge i hvilken rekkefølge knappene skal vises, hvor pasientene skal komme når de trykker på en knapp, hvilke besøksårsaker som kan velges i tilbudet, samt hvilken tekst og hvilket ikon som skal vises på knappen.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler