Artikkel

Produktoppdateringer aug–sept 2019

Del

Product updates - Visiba Care

Om kort tid lanserer vi flere nyheter i plattformen som kommer til å forbedre bruken for både pasienter og helsepersonell. Her oppsummerer vi de viktigste endringene.

Besøk kan ombestilles til en ny behandler

Det kan raskt dukke opp hindringer. Når det oppstår sykdom, dobbeltbestilling eller andre endringer, bør det være lett å bestille ny tid hos en annen behandler. Visiba Care lanserer nå en enkel fremgangsmåte som bemanningsplanleggere kan bruke for å ombestille ett eller flere møter for en behandler, slik at én eller flere andre behandlere overtar timene innenfor samme digitale mottak. Både pasienten og de involverte behandlerne får informasjon om endringene, og all relevant informasjon om møtet, blant annet betaling, skjemasvar, bilder og beskrivelser, overføres til det nye møtet. Vær oppmerksom på at funksjonen ikke støttes ved flerpartssamtaler. Da er det enklere å avbestille møtet og sette opp et nytt.

Mulighet til å integrere eksterne digitale tjenester*
De fleste helseorganisasjoner tilbyr sine pasienter ulike digitale tjenester, men tidligere har ikke disse kunnet vises på en samlet og oversiktlig måte. Visiba Care lanserer nå en praktisk funksjon der ulike digitale tjenester som bygger på webteknologi, sømløst integreres i en fellesvisning som gir pasienten en helhetlig opplevelse. Pasienten kommer til fellesvisningen fra startsiden til det digitale mottaket. Her ser pasienten de digitale tjenestene og tilbudene dere tilbyr. Selskapet eller organisasjonen som leverer de digitale tjenestene, kan skape en sømløs opplevelse ved å for eksempel koble tilbake til et bestemt trinn i prosessen eller til startsiden.

 

*ekstra kostnader tilkommer

Appen kan åpnes i et bestemt trinn i prosessen fra en ekstern app eller en nettside

Både iOS- og Android-appene støtter nå «Deep linking». Det betyr at man fra en ekstern nettside eller app kan koble dypere enn til startsiden, for eksempel direkte til et bestemt trinn i pasientflyten, slik at det hele oppleves enklere for pasienten.

Det vil være mulig å

  • åpne appen på startsiden
  • åpne appen under bestilling av time, med enkelte forhåndsvalgte parametere
  • Åpne appen i et bestemt dropin-rom med forhåndsvalgte besøksårsaker
  • Åpne appen i meldingsprosessen med forhåndsvalgte besøksårsaker

«Problem» endres til «Besøksårsak» og får nytt utseende i appene

Det vi tidligere kalte «Problem» i Visiba Care, har vi nå valgt å omtale som årsaken til besøket (blant annet fordi man kunne finne stikkordet «barn» i listen over problemer, og selv om barn kan være en håndfull, var det å kalle dem for «problem» å ta vel hardt i). Derfor endrer vi navn fra Problem til Besøksårsak og sørger samtidig for å forbedre utseendet for å gjøre det enklere for brukeren.

Utseendet er nå likt for timebestilling, dropin og meldinger. I forbindelse med dette forsvinner også pasientens mulighet til å hoppe over dette valget i bestillingsprosessen. De som ønsker å beholde dette alternativet, kan opprette en Annet-kategori under Besøksårsak.

Forbedret filtrering gir bedre kalenderoversikt

Det er svært viktig å sikre riktig bemanning til riktig tidspunkt på de digitale mottakene. For å lett kunne kontrollere dette forenkler nå Visiba Care muligheten til å få oversikt over bemanning, tilgjengelighet og kapasitet ved hjelp av filtrering på for eksempel tittel, navn, spesialitet eller mottak.

Forbedret filtrering, detaljvisning og eksport av betalingsstatistikk

Stadig flere pasienter bruker direktebetaling. For å forenkle administrasjonen og gjøre det enklere å finne spesifikke betalinger, utvides nå filtreringsmulighetene, slik at du enkelt kan søke på følgende:

  • Betalingsinformasjon (dato, klokkeslett, type og status)
  • Besøksinformasjon (dato, klokkeslett, type møte, mottak, behandler og pasient)

Ved filtrering utvides resultatlisten med besøksdato, som har blitt etterspurt av mange. Detaljvisningen for en spesifikk betaling inneholder i tillegg ting som pasientens kontaktinformasjon, en spesifikk referanse fra den eksterne betalingsleverandøren, mva. og mye mer.

Betalingsstatistikken kan eksporteres til Excel for videre analyse og deretter importeres til for eksempel et BI-system. Eksporten inneholder all informasjonen fra detaljvisningen for hver betaling.

Mulighet til å begrense administratorrettighetene til ett eller flere digitale mottak**

Etter hvert som flere regioner og private helsesentre innfører Visiba Care, utvider vi nå administratorrollen med et nytt nivå – mottaksadministratoren. Mens det er administratoren som administrerer hele tjenesten, arbeider mottaksadministratoren med ett eller flere utvalgte mottak. Det betyr for eksempel at mottaksadministratoren for det digitale primærhelsetjenestemottaket bare ser innstillingene for dette mottaket, og ikke innstillingene for alle mottak i regionen.

Mottaksadministratoren kan konfigurere pasientflyten og gi brukerne rettigheter på mottaket. I en senere versjon skal mottaksadministratoren også kunne hente frem statistikk og følge opp bruken på mottaket.

** krever Enterprise-lisens

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler