Artikkel

Produktoppdateringer august–september 2020

Del

Product updates - Visiba Care

Om kort tid lanserer vi flere nyheter i plattformen som kommer til å forbedre bruken for både pasienter og helsepersonell. Her oppsummerer vi de viktigste endringene.

Vær oppmerksom på at lanseringstidene er foreløpige. Endringer i utseende og tid kan forekomme. For å få mer nøyaktig informasjon anbefaler vi at du abonnerer på produktmerknadene våre. 

Innen lansering august 2020

Ny rapport for påbegynte konsultasjoner

For at dere enkelt og effektivt skal kunne følge opp det digitale mottaket, utarbeider vi nå en rapport som sammenstiller en liste over alle påbegynte konsultasjoner – både videokonsultasjoner, fysiske konsultasjoner og meldinger. Resultatet kan filtreres frem basert på behandler, mottak eller hele virksomheten. Ved hjelp av rapporten kan dere se og sammenligne antall konsultasjoner i en viss periode for å få frem informasjon om type konsultasjon, hvem som har initiert dem, timelengde og mye mer.

Rapporten er utarbeidet for at dere selv skal eksportere den og utføre egne analyser, for eksempel ved hjelp av et pivotdiagram i Excel.

Inviter til nye konsultasjoner gjennom duplisering av tidligere avtale

Nå blir det snart raskere og enklere å avtale en ny konsultasjon med en pasient. Ved å duplisere en tidligere avtale med samme pasient, vil nesten all informasjon fra den tidligere konsultasjonen være forhåndsutfylt – det eneste som trenger å fylles ut er når konsultasjonen skal skje. Like enkelt som å endre tidspunkt for en eksisterende avtale!

Innen lansering september 2020

Overlat meldingssamtale til en kollega

Det blir nå mulig for behandlere å overføre en opplukket meldingssamtale til en kollega, noe som kan være nyttig ved for eksempel ferier og sykefravær eller når det trengs annen kunnskap for å hjelpe pasienten.

Denne funksjonen er første trinn i en serie planlagte forbedringstiltak for at det skal bli enda enklere å arbeide med meldinger på mottaket.

Nytt varsel når listen over innkommende meldinger ikke lenger er tom

For å gjøre behandlere oppmerksomme på at antallet innkommende meldinger (som ikke er plukket opp) går fra 0 til 1 (eller flere), legger vi nå til et nytt varsel. Det kan sendes via e-post, sms eller som push-varsel, og skal sikre at nye meldinger som er sendt til mottaket ikke blir oversett.

SMS-varsel ved nye uleste meldinger

Både helsepersonell og pasienter vil snart kunne motta et SMS-varsel når de har nye uleste meldinger. SMS-en blir sendt med en liten forsinkelse. Hvis meldingen allerede er åpnet, blir det derfor ikke sendt SMS. Dermed slipper brukere som allerede er aktive i en meldingssamtale å bli forstyrret av et varsel, samtidig som dere kan holde nede SMS-kostnadene for virksomheten.

Forbedret navigering i appen

Appen vil få en tydeligere navigering, slik at det blir lettere for pasientene å finne det de leter etter. Ettersom det er ekstra viktig at pasienten enkelt kan få tilgang til sine avtaler, vil «Mine saker» bli flyttet til en egen fane nederst i appen. Også «Innstillinger» vil få en egen fane, der pasienten finner sin profil og andre innstillinger som tidligere har ligget på forskjellige steder i appen.

Pasienten får mer kontroll over varsler

Tidligere i år lanserte vi en funksjon som innebærer at pasienten skal godkjenne SMS- og e-postvarsler i forbindelse med registrering. Nå bygger vi videre på funksjonen og gir pasienten mulighet til når som helst å endre disse innstillingene direkte i appen.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler