Artikkel

Produktoppdateringer nov–des 2019

Del

Product updates - Visiba Care

Om kort tid lanserer vi flere nyheter i plattformen som kommer til å forbedre bruken for både pasienter og helsepersonell. Her oppsummerer vi de viktigste endringene.

Vær oppmerksom på at lanseringstidene er foreløpige. Endringer i utseende og tid kan forekomme. For å få mer nøyaktig informasjon anbefaler vi at du abonnerer på produktmerknadene våre.

Bestill et fysisk møte

(foreløpig lansering november 2019)

Flere av kundene våre har etterlyst muligheten til å kunne tilby bestilling av både fysiske og digitale besøk via Visiba Care. For å skape et sømløst pasienttilbud blir det derfor snart mulig å planlegge både digitale og fysiske møter i plattformen.

Det betyr at pasientene kan bestille både fysiske og digitale møter via appen eller pasientweben. Helseinstansen bestemmer hvilken type møter som tilbys, basert på angitt besøksårsak. Hvis det er lagt ut både fysiske og digitale reserverbare tider, kan pasienten selv velge ønsket møteform.

Steder der man kan reservere et møte, legges til i klinikkgrensesnittet. I tillegg til navnet på stedet, beskrivelse og adresse kan man også legge ut et bilde av stedet for å hjelpe pasienten med å finne frem. Hvilke steder som kan bestilles for hver besøksårsak, kan konfigureres direkte i møtemalene.

Møtemaler med støtte for tilpassing av besøksårsak og møtested

(foreløpig lansering november 2019)

Ofte håndterer helsepersonell flere ulike besøksårsaker i én og samme klinikk. En helseressurs kan for eksempel arbeide både med tobakksrådgiving og medisinsk rådgivning. Snart blir det mulig å tilpasse møtemalene etter besøksårsak og møtested. For pasienten vises da bare de planlagte tidspunktene og møtestedene som gjelder for den bestemte besøksårsaken.

Mulighet til å angi ulike intervall for tømming av pasientprofil og pasientdata

(foreløpig lansering i desember 2019)

I dag tømmes all informasjon om pasienten, både profildata og pasientdata, i ett og samme intervall. Dette er ikke optimalt, siden det innebærer at pasienten må gjenopprette profilen sin etter hver tømming.

I fremtiden vil pasientens profil (f.eks. navn, personnummer, kontaktinformasjon) og pasientdata (f.eks. møtedetaljer, bilder, tekst) håndteres separat, slik at administratoren kan velge å angi forskjellige tømmingsintervaller for pasientprofil og pasientdata. Konfigurasjonen utføres direkte i klinikkgrensesnittet, og det er behandlerens ansvar å sikre at gjeldende retningslinjer for håndtering av personopplysninger og pasientdata følges.

Betaling for pasientinitierte meldinger*

(foreløpig lansering i desember 2019)

Chatkommunikasjon og kommunikasjon via sikre meldinger blir en stadig vanligere måte å møte helsetjenestene på digitalt. Om kort tid vil det være mulig å ta betalt for meldingssamtaler som påbegynnes av pasienten direkte i appen eller pasientweben. For at dette skal fungere må man ha ekstratjenesten Direktebetaling av pasient.

Klinikker som ikke har alternativet Direktebetaling av pasient, kan vise en kostnad for meldingssamtaler. Betalingen skjer imidlertid ikke i appen eller via pasientweben, men må administreres av klinikken via manuell fakturering i etterkant.

*Krever tillegget Direktbetaling av pasient.

Flere standardvarsler og smidigere konfigurasjon

(trinnvis lansering fra desember 2019)

Mange av kundene våre har ønsket seg flere varsler i Visiba Care. I desember skal vi derfor begynne en trinnvis oppdatering av funksjonen. Flere varsler skal legges til, og på sikt skal alle standardvarsler kunne sendes ut via SMS, e-post eller som pushvarsler. Grensesnittet for konfigurasjonen av varsler skal gjennomgås og gjøres mer brukervennlig, samtidig som vi skal se gjennom innholdet i varslene. Administratoren kan angi hvilke standardvarsler som sendes ut for hvert tilfelle. Behandleren kan deretter selv velge hvilket av disse varslene som skal aktiveres.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler