Artikkel

Produktoppdateringer Oktober 2019

Del

Product updates - Visiba Care

Om kort tid lanserer vi flere nyheter i plattformen som kommer til å forbedre bruken for både pasienter og helsepersonell. Her oppsummerer vi de viktigste endringene.

Klinikkinitierte meldinger

Selv om antall brev som sendes ut, har blitt drastisk redusert etter at man begynte å bruke e-post, er det fortsatt en vanlig kommunikasjonskanal i helsevesenet. Men kommunikasjon via vanlig postgang er verken spesielt tidseffektivt eller sikkert, og helseinstanser innen ulike fagområder har lenge etterspurt muligheten for å kontakte pasienter digitalt, forutsatt at dette kan gjøres på en trygg måte. Vi i Visiba Care er derfor stolte over å kunne lansere klinikkinitierte meldinger, som er en sikker kanal som muliggjør mange forskjellige arbeidsflyter. Denne funksjonen skal blant annet kunne brukes til å:

 • sende testsvar eller annen medisinsk informasjon til pasienten
 • åpne en kanal, slik at pasienten kan kontakte legen hvis behandlingen ikke fungerer som forventet
 • sende spørreskjemaer til pasienten under en pågående behandling
 • åpne en kanal der pasienten kan stille spørsmål eller uttrykke sine bekymringer under hele behandlingen

Med klinikkinitierte meldinger kan helseinstansen også:

–       sende sikre meldinger til nye eller gamle pasienter

–       legge ved bilder eller andre filer

–       legge ved skjema fra en liste

–       angi årsaken til besøket for å gruppere samtalen og finne ut hvilke skjemaer som skal sendes

–       begrense pasientens evne til å svare på meldingen

 

Pasienten mottar varsel både når en ny samtale startes og når en ny melding sendes.

Behandlerne ser alle samtalene i samme visning, uansett om det er de selv eller pasienten som har initiert dem. Når behandleren får nye meldinger fra en pasient, sendes det varsler i henhold til de personlige innstillingene.

Administratoren kan aktivere klinikkinitierte meldinger under innstillingene for meldinger, uansett om klinikken arbeider med pasientinitierte meldinger eller ikke.

Konfigurere hvem som skal arbeide med klinikkinitierte meldinger

Chatting og sikre meldinger har blitt en vanlig og etablert form for kontakt mellom pasienter og helseinstansen. Nå lanserer vi muligheten for å angi hvilke behandlere som skal kunne håndtere innkommende meldinger i den digitale klinikken.

Statistikk per digital klinikk*

For at en digital klinikk enklere skal kunne følge opp virksomheten sin, blir nå deler av statistikken tilgjengelig inndelt etter klinikk. De delene som først blir tilgjengelige, er betalingsstatistikk, eksport og tidsserier.

Kalenderoversikt per digitale klinikk*
For at bemanningsplanleggingen skal bli så god som mulig, kreves det en god oversikt over belegget. Nå gjør vi kalenderoversikten tilgjengelig inndelt etter hver digitale klinikk, slik at man får et tydeligere bilde. Samtidig får bemanningsplanleggerne tilgang til kalenderoversikten, slik at det forenkler ressursplanleggingen.

Koble en reserverbar time til et bestemt digitalt mottak*

Behandlere som jobber på flere digitale klinikker, kan nå tydelig se hvilken klinikk de planlegger for eller har ledige timer på.

Avsluttede møter vises med en ny farge i kalenderen

For å gjøre det tydeligere hvilke avtaler som er avsluttet, vil disse vises i grått i kalenderen. Møtene regnes som avsluttet når:

 • behandleren forlater møtet ved hjelp av avslutningsknappen i samtalen
 • tidspunktet for et ikke-reservert møte har passert
 • sluttidspunktet for et møte er passert (selv om møtet ikke er avsluttet via knappen i samtalen)

Prosesser for bemanningsplanlegging fra kalenderoversikten

For å forenkle ressursplanleggingen for bemanningsplanleggerne vil de få mulighet til å velge en bestemt behandlers kalenderuke direkte fra kalenderoversikten. Hvis bemanningsplanleggeren filtrerer på en behandler i kalenderoversikten, og vedkommende ikke har noen registrerte reserverbare timer denne uken, kan bemanningsplanleggeren enkelt klikke seg videre til behandlerens kalender for å legge til timer, og deretter gå tilbake igjen til kalenderoversikten. Bemanningsplanleggeren må ha fullmakt til å planlegge for den spesifikke behandleren på klinikken for at dette skal være mulig.

Forbedret design for å se bilder i løsningen

Det blir nå enklere å veksle mellom ulike bilder, og det blir tydeligere hvordan man laster ned bilder lokalt på datamaskinen.

Mulig å søke i rullegardinmenyene

Med et økende antall digitale mottak i virksomheten kommer det også et økt behov for enkelt og effektivt å kunne søke i menyer. Nå blir samtlige rullegardinmenyer søkbare, samtidig som designen forbedres.

Bedre introduksjonsprosesser for pasienten
(Lanseres i oktober/november 2019)

For å gjøre det så enkelt og praktisk som mulig for pasienten å opprette en profil og begynne å bruke programmet, endrer vi nå introduksjonsprosessen fra bunnen av. Introduksjonen, med registrering og godkjenning av vilkår og annet, er ofte noe som pasienten går gjennom de første minuttene etter at vedkommende har begynt å bruke programmet, og derfor er det ekstra viktig at denne prosessen bidrar til et godt førsteinntrykk og en opplevelse i verdensklasse. I tillegg til en mer intuitiv prosess skal de ulike trinnene i introduksjonsprosessen også få en oppdatert og mer moderne og visuell design som løfter helhetsopplevelsen. For å oppsummere kan dere se frem til blant annet følgende:

 • Oppdatert design på innloggingsskjermen
 • Mulighet for administratoren å skrive en velkomsttekst eller viktig informasjon som pasienten kan se som del av introduksjonen
 • En mer transparent prosess der pasienten kan se hvor mye som gjenstår av introduksjonen
 • Validering av pasientens telefonnummer for å hindre at vedkommende ved en feil skriver inn feil nummer og på grunn av dette ikke får viktig informasjon om besøkene sine

* Krever Enterprise-lisens

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler