Artikkel

Produktoppdateringer Q1 2021

Del

Product updates - Visiba Care

I løpet av de første tre månedene av 2021 vil vi fortsette å jobbe med å finne nye løsninger og forbedringer i plattformen. Vi vil også gå videre med forbedringer som ble fremhevet i produktoppdateringer Q4 2020. For årets første kvartal vil det være lettere for pasienter å finne frem, og dermed få en bedre helhetsopplevelse. Helsepersonell vil få velge mellom flere typer innhold og knapper for å skreddersy forskjellige innganger for pasientene. Behandlere og brukere kan kontrollere påloggingsstatusen til inviterte deltakere før en videokonsultasjon, og kan se frem til en betydelig forbedring av arbeidsflyten når man håndterer store mengder meldinger.

Les mer om planlagte produktoppdateringer i Q4 2020 nedenfor. Merk at lanseringstidene er foreløpige, og at endringer i utseende kan forekomme. For mer detaljert informasjon, anbefaler vi at du abonnerer på produktmerknadene våre.

Innen lansering i februar

Helsepersonell få se møtedeltakerens påloggingsstatus

I bestillingsinformasjonen i kalendern vil helsepersonell få muligheten til å følge en møtedeltakers login-status for å kunne se om, og når en møtedeltaker har logget seg inn på Visiba Care. Man kan dermed få en indikasjon på hvorvidt deltakeren er forberedt til konsultasjonen. Dersom en invitert deltaker ikke har logget seg inn tidligere har helsepersonell mulighet til å sende en påminnelse i godt tid for å unngå at pasienten ikke møter opp til konsultasjonen.

Utfylte skjemaer kan lastes ned som .PDF

Skjemaer som er fyllt ut av en pasient kommer nå til å lastes ned som .pdf-filer. Det gjør det enklere å skrive ut informasjonen eller lagre den i pasientens journal.

Statistikrapporten Tidsserier blir fjernet

Tidsserier, som finnes under rubriken Statistik i menyn till venstre vil bli fjernet. Administratorer kommer i stedet til å få ta fram tilsvarende informasjon ved hjelp av rapporten Aktiviteter: påbegynte og avsluttet.

Innen lansering i mars

Forbedret arbeidsflyt for håndtering av store mengder av meldinger

Stadig flere ser fordelene ved å la pasientene kontakte helsevesenet via meldinger, og vi kommer nå til å sette i gang en mengde forbedringer vedrørende meldingsutveksling som vil gjøre det enklere for helsepersonell.

Første steg i dette initiativet kommer til å være et tydelig og fint design slik at helsepersonell enklere skal navigere seg gjennom og få bedre overblikk.

Færre felt å håndtere i helsepersonellets brukerprofil

For å gjøre det lettere å legge til og oppdatere helsepersonellets brukerprofiler, blir de tre feltene Tittel, Spesialistkompetanse og Spesialiteter slått sammen til to felt.

Ny startside gjør det lettere for pasientene å finne frem i tjenesten

Vi fortsetter også arbeidet med å gjøre det enklere for pasientene å komme inn i tjenesten og sørge for at de møter korrekt informasjon og valgmuligheter allerede på startsiden. Det blir dermed enklere for pasienter å finne frem til hva de søker etter, uavhengig om de har brukt tjenesten regelmessig, bruker tjenesten for første gang eller skal til sin avtalte videokonsultasjon.

Mulighet for å legge til vanlig innhold på startsiden til pasienter

Helseorganisasjoner som arbeider med flere mottak i Visiba Care kommer til å få mulighet til å legge til innhold som er felles for hele tjenesten på startsiden. Dette kan være eksternt innhold som åpnes i en webvisning, en lenke til et mottak du vil markere litt ekstra eller f.eks. en direkte lenke til en bestemt fysisk bestilling (f.eks. for å bestille vaksinasjon)

Nytt design og nye typer av innhold på deres digital mottak

Vi fortsetter også med arbeidet med å legge til varianter av knapper for å gjøre det mulig å legge til flere typer innhold i resepsjonen. Dette betyr blant annet at forskjellige knapper kan brukes til forskjellige formål, og at du kan tilpasse mottaket optimalt.

Du vil dermed enkelt konfigurere et mottak slik at det gjenspeiler de faktiske pasientinngangene som tilbys. En pasient kan da allerede i første steg på startsiden velge mellom f.eks. for å søke om ny sak (som fører til bestillingsflyten), bestille en avtale for vaksinering ved et fysisk mottak, starte en meldingssamtale, eller klikke på en knapp som fører til den nasjonale rapporteringstjenesten melde.no for eventuelle vaksinasjonsbivirkninger.

Før vi designer de ulike knappene, vil det være mulig for mottaket å lage knapper for til forskjellige formål, hvor hver knapp kan håndtere de riktige årsakene til besøket.

Peter Tyreholt

Peter Tyreholt

Inspirasjon

Relaterte artikler