Artikkel

Slik kan vi hjelpe helsevesenet å håndtere koronaviruset

Del

Coronavirus closeup

Covid-19 og spredningen av koronaviruset har medført høy belastning på helsevesenet og fastlege- og vakttelefonene. En måte å unngå smittespredning på, er å bruke digitale kontaktflater så mye som mulig i stedet for fysiske besøk. Visiba Cares plattform legger til rette for at dere blant annet kan

  • håndtere den økte tilstrømningen av pasienter med covid-19-lignende symptomer
  • sørge for at helsepersonell som befinner seg i karantene, eller som av andre årsaker ikke bør forlate hjemmet, kan fortsette arbeidet sitt hjemmefra
  • digitalt følge opp pasienter som ikke kan eller bør oppsøke et fysisk legekontor
  • omdirigere alle høyrisikopasienter til en digital kontaktvei når dette er mulig
  • erstatte fysiske visitter med digitale på avdelinger der smitterisikoen er ekstra høy (f.eks. innen eldreomsorgen)
  • tilby flerpartssamtaler med opptil fem deltakere, der dere for eksempel kan invitere en tolk til videomøtet
  • aktivere et skjult drop-in-mottak uten krav til identifisering, der dere for eksempel kan ta imot behandlingstrengende med beskyttet identitet.

For å støtte behandlingsapparatet i denne ekstraordinære situasjonen, har vi også utviklet tilpassede løsninger for pasientappen, for eksempel mulighet til å

  • integrere Helsenorges eller Folkehelseinstituttets informasjonsside om covid-19/koronaviruset
  • integrere et formular for egenanamnese spesielt tilpasset for covid-19, og/eller integrere spesifikke spørsmål basert på covid-19 i anamnesen for luftveissykdommer (vi kan tilby ferdige spørsmålsmaler som dere kan mate inn).
Covid-19 form in Visiba Care

 

Kontakt oss

Cornelia Broqvist

Cornelia Broqvist

Inspirasjon

Relaterte artikler