Blogg

Slik kan vi hjelpe helsevesenet å håndtere koronaviruset

Del

Coronavirus closeup

Covid-19 og spredningen av koronaviruset har medført høy belastning på helsevesenet og fastlege- og vakttelefonene. En måte å unngå smittespredning på, er å bruke digitale kontaktflater så mye som mulig i stedet for fysiske besøk. Visiba Cares plattform legger til rette for at dere blant annet kan

  • håndtere den økte tilstrømningen av pasienter med covid-19-lignende symptomer
  • sørge for at helsepersonell som befinner seg i karantene, eller som av andre årsaker ikke bør forlate hjemmet, kan fortsette arbeidet sitt hjemmefra
  • digitalt følge opp pasienter som ikke kan eller bør oppsøke et fysisk legekontor
  • omdirigere alle høyrisikopasienter til en digital kontaktvei når dette er mulig
  • erstatte fysiske visitter med digitale på avdelinger der smitterisikoen er ekstra høy (f.eks. innen eldreomsorgen)
  • tilby flerpartssamtaler med opptil fem deltakere, der dere for eksempel kan invitere en tolk til videomøtet
  • aktivere et skjult drop-in-mottak uten krav til identifisering, der dere for eksempel kan ta imot behandlingstrengende med beskyttet identitet.

For å støtte behandlingsapparatet i denne ekstraordinære situasjonen, har vi også utviklet tilpassede løsninger for pasientappen, for eksempel mulighet til å

  • integrere Helsenorges eller Folkehelseinstituttets informasjonsside om covid-19/koronaviruset
  • integrere et formular for egenanamnese spesielt tilpasset for covid-19, og/eller integrere spesifikke spørsmål basert på covid-19 i anamnesen for luftveissykdommer (vi kan tilby ferdige spørsmålsmaler som dere kan mate inn).

I tillegg til dette har vi i Visiba Care nå fullt fokus på å utvikle en versjon av Red Robin, vårt automatiserte triage- og anamneseverktøy, som er tilpasset ut fra koronaviruset. Ved at pasienten besvarer spørsmål, beregner Red Robin sannsynligheten for koronavirus og andre luftveisrelaterte tilstander. Deretter sendes en oppsummering til legen, som kan bruke dette som støtte i vurderingen. Verktøyet er nå under intensiv testing hos noen av kundene våre og vil bli lansert i løpet av kort tid. Ta kontakt med oss hvis dere vil ha støtte eller hjelp til å komme i gang med digital pasientkontakt! Les mer om Visiba Cares løsning her.

 

Kontakt oss

Cornelia Broqvist

Cornelia Broqvist

Inspirasjon

Relaterte blogginnlegg