Hvorfor digitalisere?

Digitalisering skaper nye muligheter

Digitalt helsebesøk

Den digitale helsetjenesten vokser. Transformasjonen drives av endret forbrukeratferd, teknologisk innovasjon, knappe ressurser og høyere krav til tilgjengelighet. Som et supplement til det fysiske helsetilbudet kan digital helsepleie by på nye muligheter som skaper verdi for både pasientene, helsetjenestene og samfunnet.

For pasienten

 • Pasienten får et mer tilgjengelig helsetilbud og økt innflytelse over egen helse og egne helsekontakter.
 • En person som lider av psykiske plager, får større mulighet til å søke og få hjelp i tide, før plagene har vokst seg altfor store.
 • En kronisk syk pasient som får et tilbakefall i utlandet, kan kontakte sin vanlige helsekontakt digitalt. Vedkommende kjenner pasientens lidelser og sykdomshistorie, og dette er med på å gi kontinuitet og trygghet.
 • Foreldre slipper å tvinge sitt syke og gråtende barn (pluss eventuelle søsken) inn i bilen for kjøre flere mil til nærmeste helsesenter. Da sparer man både tid og penger samt slipper stress og fare for ytterligere smitte.
 • Personer som ligger søvnløse på grunn av helseproblemer, trenger ikke å stille klokken for å rekke telefontiden til helsesenteret, men kan når som helst på døgnet bestille tid for besøket, eller sende en melding.
 • Eldre, syke personer kan få støtte og hjelp ved å ha med en slektning i flerpartssamtaler, og for personer med fremmedspråklig bakgrunn, kan man invitere en tolk i videosamtalen.

For helsevesenet

 • Ved å tilby digitale helsetjenester under sitt eget varemerke kan helseorganisasjonen differensiere og utvide virksomheten.
 • Helsesentrene kan nå ut til flere og tilby fleksibiliteten og tilgjengeligheten som blir etterspurt av mange mennesker i dag.
 • På et digitalt mottak kan ressurser fordeles på en smart måte. Helsepersonell fra ulike fysiske mottak kan hjelpe hverandre med bemanningen, og spesialister kan bli tilgjengelige for flere.
 • Informasjon og kommunikasjon mellom flere ulike helsevirksomheter kan samordnes, slik at det øker kvaliteten og forenkler planleggingen.
 • Påminnelser reduserer faren for at pasientene uteblir fra avtalte besøk, noe som sparer helsetjenesten for store kostnader.
 • Organisasjonen blir en mer attraktiv arbeidsgiver ved å gi personalet økt fleksibilitet.
 • Helsepersonell kan jobbe eksternt, hjemmefra eller på reise, og får større variasjon i arbeidet.
 • Det integrerte pasient- og helseinformasjonssystemet gjør arbeidsflyten mer effektiv og administrasjonen enklere.

For samfunnet

 • Digitaliseringen innen helsevesenet kan bidra til mer bærekraftige, proaktive og likestilte helsetjenester.
 • Helsetjenestene blir tilgjengelige for alle, uansett hvor man befinner seg.
 • Redusert reising gir mindre utslipp, som igjen gir stor miljøgevinst.
 • Økt tilgjengelighet gjør at flere kan få tidligere hjelp.
 • Digitale verktøy gjør det mulig å arbeide på en mer proaktiv måte, med fokus på å opprettholde god helse, snarere enn å behandle alle som allerede har blitt syke.
 • Et mer samordnet helsevesen gir forutsetninger for et mer pasientsentrert og kvalitativt helsetilbud.

Les mer om hvordan Visiba Care kan hjelpe dere med å komme i gang med å digitalisere virksomheten.