Vår løsning

Dere sørger for helsetjenestene, vi tar oss av resten

Med Visiba Care trenger dere ikke å bekymre dere for teknologien. Vi tar hånd om design og konfigurasjon og sørger for at dere alltid er oppdatert for å oppfylle dagens og morgendagens krav.

Med Visiba Care trenger dere ikke å tenke på teknologien, men kan isteden fokusere på å gi pasientene best mulig hjelp. Vi tar oss av design og konfigurasjon og hjelper dere med å komme raskt i gang med det digitale mottaket. Underveis vil vi være tilgjengelige med kundestøtte og tips til ulike fremgangsmåter samt at vi lytter til hvilke forventninger og behov dere har. Gjennom et tett samarbeid med kundene våre forbedrer vi kontinuerlig plattformen og tilfører nye funksjoner og prosesser for å etterkomme virksomhetens og pasientenes ønsker.

Drift, utvikling, støtte og løpende oppdateringer – alt dette inngår i en enkel bedriftsmodell som er lett å utvide, slik at dere isteden kan fokusere på det som er viktig, nemlig virksomheten og pasientene.

Deres varemerke, deres helsetjenester.