Vår løsning

Deres egne, unike pasientprosesser

Én modell passer ikke alle. Derfor har vi utviklet en plattform der du kan velge hvilke deler som passer din virksomhet, og der dere selv kan velge å aktivere eller deaktivere funksjoner i sanntid.

Med Visiba Care kan de digitale helseprosessene deres deles opp i fem trinn som representerer ulike deler av den unike løsningen. For hvert trinn er det flere muligheter, men det er greit å begynne i det små og legge til flere funksjoner, prosesser og mottak over tid. Ved å teste, evaluere og endre på ting underveis kan dere komme frem til hvordan dere vil optimere løsningen, slik at den passer nettopp deres pasientprosesser og virksomheter.

1. Kanal

Her bestemmer dere hvilke møteformer dere vil arbeide med på det digitale mottaket. Hva passer best for dere og pasienten – videomøter med chat eller sikre meldinger? Her oppgir dere også hvordan besøkene skal starte, for eksempel via invitasjon, timebestilling av pasienter eller dropin-kø, samt om det skal være mulig å snakke med flere enn to deltakere samtidig*. Det er fullt mulig å ha flere typer aktive kanaler samtidig.

*Støttes foreløpig bare i video med flerpartssamtale.

2. Forberedelse

I dette trinnet har pasientene mulighet til å laste opp bilder og beskrive hvorfor de søker helsehjelp. Det er også mulig å aktivere en liste over besøksårsaker som gjør det enklere å styre pasientene mot riktig spesialistkompetanse. Med dynamiske skjemaer kan pasientene svare på generelle spørsmål før besøket. Det er også mulig å lage skjemaer som kobles mot en spesifikk besøksårsak.

3. Tilkobling

I tilkoblingstrinnet kan man konfigurere hvilken type varsler som skal aktiveres for både pasient og helsepersonell. Påminnelsesvarsler kan sendes via SMS, e-post eller som et varsel i appen. Når det er tid for et møte, ringer pasientens telefon, slik at faren for manglende oppmøte drastisk reduseres.

4. Møte

Under møtet kan dere treffe pasientene deres via sikre meldinger eller videosamtaler. Under videosamtalen kan dere dele skjermen, sende filer med for eksempel prøveresultater samt chatte med pasienten. Med flerpartssamtale kan opptil fem personer delta i samtalen. Man kan for eksempel ha med en kollega, en tolk eller en slektning.

5. Avslutning

I det siste trinnet kan både pasienter og helsepersonell svare på spørsmål om besøket, og dette kan være til hjelp for å evaluere møtet og virksomheten.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om hvordan Visiba Care fungerer?

Kontakt oss