Vår løsning

Én pasientløsning – flere digitale mottak

Visiba Care er utviklet for at store helseorganisasjoner skal kunne implementere digitale helsetjenester i stor skala. I plattformen vår kan flere forskjellige klinikker listes opp parallelt, med en felles inngang mot pasienten.

Primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, psykiatri, sosial omsorg og bedriftshelsetjeneste – med Visiba Care kan alle samles i samme løsning, uten at de trenger å gå på akkord med sine spesifikke behov. Enkeltklinikker kan velge å konfigurere de prosessene og pasienttilbudene som passer deres virksomhet. Brukerne kan bare se klinikkene og pasientene som de selv jobber med.

Pasienten kan enkelt møte ulike deler av helsetilbudet. Organisasjonen får nye forutsetninger for samarbeid. Resultatet blir et pasientsentrert helsetilbud med mer effektive møter og tryggere pasienter.

Kontakt oss hvis du vil få en dypere forståelse av hvordan Visiba Care kan hjelpe organisasjonen din med å sette opp digitale helsemøter i bred skala.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss