Vår løsning

Én plattform – flere digitale løsninger

Visiba Care er utviklet for at store helseforetak skal kunne implementere digitale helsetjenester i stor skala. I plattformen vår kan flere forskjellige klinikker listes opp parallelt, med en felles inngang mot pasienten.

Patient choosing reception in a Visiba Care-powered virtual clinic

Én plattform – flere digitale løsninger

Primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, psykiatri, sosial omsorg og bedriftshelsetjeneste – med Visiba Care kan alle samles i samme løsning uten at de trenger å gå på akkord med sine spesifikke behov. De enkelte digitale klinikkene kan velge å konfigurere de prosessene og pasienttilbudene som passer for deres virksomhet. De ulike virksomhetene kan bare se og administrere klinikkene og pasientene de selv jobber med.

Pasienten kan enkelt møte ulike deler av helsetilbudet. Organisasjonen får nye forutsetninger for samarbeid. Resultatet blir et pasientsentrert helsetilbud med mer effektive møter og tryggere pasienter.

Integrasjon med andre systemer

For en større helseorganisasjon er det ofte avgjørende at nye tekniske løsninger kan integreres med eksisterende systemer. Vi forstår hvor viktig det er med høy interoperabilitet og kompatibilitet mellom eksisterende og fremtidige systemer. Derfor er Visiba Care forberedt på å bli integrert med andre verktøy og informasjonssystemer for helse.

Kontakt oss hvis du ønsker å få en dypere forståelse av hvordan Visiba Care kan hjelpe organisasjonen din med å innføre digitale helsemøter i stor skala.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss