Vår løsning

Én plattform – flere digitale løsninger

Visiba Care er utviklet for at store helseforetak skal kunne implementere digitale helsetjenester i stor skala. I plattformen vår kan flere forskjellige klinikker listes opp parallelt, med en felles inngang mot pasienten.

virtual clinic receptions visiba care

Primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, psykiatri, sosial omsorg og bedriftshelsetjeneste – med Visiba Care kan alle samles i samme løsning, uten at de trenger å gå på akkord med sine spesifikke behov. Enkeltklinikker kan velge å konfigurere de prosessene og pasienttilbudene som passer deres virksomhet. Brukerne kan bare se klinikkene og pasientene som de selv jobber med.

Pasienten kan enkelt møte ulike deler av helsetilbudet. Foretaket får nye forutsetninger for samarbeid internt. Resultatet blir et helsetilbud der pasienten er i fokus, og får hjelp på en effektiv og trygg måte.  Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan Visiba Care kan hjelpe din virksomhet med å sette opp digitale helsemøter i bred skala.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss