Slik fungerer det

For administratorer

Administratorene tar seg av konfigurasjoner, vedlikehold og oppfølging av de digitale klinikkene.

Administratoren har tillatelse til å vedlikeholde plattformen og dens konfigurasjoner for å fornye og forbedre virksomheten og pasienttilbudet. Dette kan innebære kontroll av plattformens innstillinger, gjennomgang av spesifikke pasientprosesser og innstillinger for hvert digitale mottak. Det kan også innebære oppfølging av driften samt utviklingen av selve mottakene.

Vedlikeholdsarbeidet kan omfatte endringer av standardinnstillinger for blant annet bestillinger, brukerrettigheter og standardmerknader for både pasienter og behandlere.

For hver spesifikke pasientflyt vil administratorene kunne vise til hvilke kanaler som skal brukes. De kan opprette og konfigurere drop in-rom, aktivere konfidensielle meldinger eller åpne funksjonen som gir pasienter mulighet til å bestille time. De kan også endre på listen over besøksårsaker og opprette og konfigurere visning av skjemaer.

For å følge opp bruken og timebestillingene på det digitale mottaket kan administratoren hente frem statistikk som kan eksporteres for videre behandling i Excel eller et BI-system.

Les mer om hvordan det fungerer for andre roller: helsepersonell, bemanningsplanleggere og pasienter.