Slik fungerer det

For administratorer

Administratorene tar seg av konfigurasjoner, vedlikehold og oppfølging av de digitale løsningene.

administrator user permission virtual clinic visiba care

Administratoren har tillatelse til å vedlikeholde plattformen og dens konfigurasjoner for å fornye og forbedre virksomheten og pasienttilbudet. Dette kan innebære kontroll av plattformens innstillinger og gjennomgang av de digitale løsningene og pasienttilbudene. Det kan også innebære oppfølging av driften og utviklingen av selve løsningene internt i virksomheten.

Vedlikeholdsarbeidet kan omfatte endringer av standardinnstillinger for blant annet bestillinger, brukerrettigheter og standardmerknader for både pasienter og behandlere.

For hver spesifikk pasientflyt vil administratorene kunne vise til hvilke kanaler som skal brukes. De kan opprette og konfigurere drop in-rom, aktivere konfidensielle meldinger eller åpne funksjonen som gir pasienter mulighet til å bestille time. De kan også endre på listen over besøksårsaker og opprette og konfigurere visning av skjemaer.

For å følge opp den digitale bruken og timebestillingene kan administratoren hente frem statistikk som kan eksporteres for videre behandling i Excel eller et BI-system.

Les mer om hvordan det fungerer for andre roller: helsepersonell, bemanningsplanleggere og pasienter.