Slik fungerer det

For helsepersonell

Helsepersonell har en rekke muligheter til å arbeide med Visiba Care, både når det gjelder kommunikasjon og administrasjon.

Helsepersonell ser og kan arbeide med pasientprosessene som er konfigurert for de digitale mottakene de arbeider på, og har tilgang til en rekke funksjoner i plattformen.

Etter pålogging og autentisering kan helsepersonellet vise seg som tilgjengelig i drop in-rommet, legge ut ledige timer som pasientene kan bestille, eller selv legge inn besøkstider.

Men fremfor alt kan helsepersonellet kommunisere med pasientene sine. Kommunikasjonen kan skje skriftlig via chat eller konfidensielle meldinger, via videomøter med en pasient eller, ved behov, med en kollega. Det er også mulig å invitere til en flerpartssamtale med opptil fem deltakere i ett møte.

Før et videomøte kan helsepersonellet forberede seg ved å lese pasientens beskrivelser og svar i skjemaet samt se på vedlagte bilder. Under selve samtalen er det mulig å dele skjerm eller bilder og filer. Når videobesøket er avsluttet, følger en kort evaluering der helsepersonellet har mulighet til å informere om resultatet av møtet og møtets kvalitet.

Helsepersonellet kan også se statistikk over egne videobesøk, administrere profilen sin, laste opp profilbilde, endre yrkesinnstillinger og legge inn personlige merknader.

Les mer om hvordan det fungerer for andre roller: administratorer, bemanningsplanleggere og pasienter.

Sitat

Hva synes helsepersonellet som arbeider i Visiba Care?

For meg som lege fungerer det svært bra å bruke Visiba Care, siden grensesnittet er praktisk, intuitivt og logisk. Det gir meg mulighet til å forberede hvert møte på en bedre måte, slik at jeg kan jobbe raskt, effektivt og pasientsikkert.

Dr.med Hejko Schlesinger

Spesialist i allmennmedisin, Bra Liv nära

Utover det å kunne koble seg til videomøter på enkel måte, tilbyr Visiba Care gode verktøy for å tilpasse timeplaner og drop in-mottak til gjeldende arbeidsmåter. Dessuten har man lett tilgang til statistikk og tilbakemeldinger fra pasientene.

Simon Holmgren

Lege