Vår løsning

Integrasjon og sikkerhet

integration and safety digital healthcare virtual clinic visiba care

Visiba Care er klargjort for integrasjon og kan integreres med eksisterende og fremtidige systemer på tre ulike måter:

  • Visiba Embassy API-er – åpne REST-API-er som eksterne systemer kan bruke for å både sende data til og hente data fra Visiba Care-plattformen.
  • Visiba Webhooks – gjør at eksterne systemer kan abonnere på hendelser i Visiba Care-plattformen.
  • Integrasjonsmoduler – Visiba Care er en modulbasert løsning som gjør det enkelt å integrere ulike deler, for eksempel avtalebok, brukerdatabase eller pasientregister, med andre åpne systemer.

En sikker løsning

Vi har hatt stort fokus på sikkerhet og integritet under utviklingen av Visiba Care. I helsesamtaler diskuteres det sensitiv og privat informasjon som ingen andre enn deltakerne i samtalen skal ta del i. Visiba Care autentiserer all bruk på plattformen. Sikkerhetsnivået bestemmes av kunden og konfigureres ut fra behov. Tilgjengelige autentiseringsmetoder er blant annet:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Engangskode via SMS

Plattformen benytter seg av en type kommunikasjon som sikrer at data som sendes mellom servere og klienter, forblir private og krypterte. Protokollen er basert på sikkerhetsteknologistandarden TLS.

Visiba Care er CE-merket som et sikkert, medisinteknisk produkt i klasse 1. Alle pasientdata og personopplysninger håndteres i henhold til GDPR.

Kontinuerlig kvalitetssikring

Hos Visiba Care arbeider vi med en smidig scrum-basert utviklingsmetodikk og legger stor vekt på å kontinuerlig kvalitetssikre plattformen vår. Gjennom regelmessige planleggingsmøter med våre største kunder sikrer vi en felles retning for produktet i fremtiden.

Alle større forandringer testes av utvalgte brukere og undersøkes av en ekstern, klinisk rådgiver. Tverrfunksjonelle team definerer brukerhistorier og bryter dem ned for å definere teknologi, brukervennlighet og kvalitet. Koden kontrolleres manuelt av erfarne utviklere, men også gjennom automatiske tester. Produktene gjennomgår strukturert og dokumentert testing ved samtlige forandringer, og for hver ny versjon kreves det godkjenning fra et utviklings-, produkt- og kvalitetsperspektiv.

Les mer om hva dere bør tenke på når det gjelder integrasjon av digitala helsesystemer.

Har vi vekket nysgjerrigheten din?

Vil du vite mer om Visiba Care, eller ønsker du å få tips om hvordan du kan komme i gang med å digitalisere virksomheten?

Kontakt oss