Vad är nytt?

produktuppdateringar
5 december 2017
Release notes.png

3.5.0

Vi förbättrar ständigt vår plattform, här är de senaste uppdateringarna.

 

Webb 

Nyheter

 1. I Management kan man nu se en kalenderöversikt som visar antalet lediga och bokade tider på verksamhets-, enhets- och resursnivå- (översikten gäller bokningsbara tider, ej väntrum eller inbjudningar).
 2. Ett välkomstmail skickas till nyregistrerade Office-användare.
 3. Ett påminnelsemail skickas till Office-användare som inte har loggat in inom två veckor efter registrering.
 4. Bilder som patienten har laddat upp i samband med bokning visas nu i samtals-/drop-in-historiken i Office.
 5. I Office varnas man nu om webbläsaren saknar nödvändiga funktioner för att kunna genomföra ett videosamtal.
 6. I väntrumsinställningarna I Management går det nu att styra över vilka resurser som ska ha tillgång till olika väntrum.

Förändringar

 1. Förtydligande av inställningar i notiscenter i Management.
 2. Samtalshistorik i Management kan nu anonymiseras.

Buggfixar

 1. Drop-in-historiken visar nu även möten från borttagna drop-in-rum.
 2. Drop-in-historiken i Office visar nu enbart Office-användarens egna möten.
 3. Tidigare fanns ett maxvärde på 1439 minuter för bokningsinställningar. Nu kan finns inga tidsbegränsningar utan organisationen kan fritt sätta upp regler kring:
  Hur nära inpå en bokad tid en patient kan avboka
  Hur nära inpå en tillgänglig tid en patient kan boka
 4. En Office-användare som markerat sig som aktiv i ett drop-in-rum förblir aktiv även om personen lämnar sidan och går till inställningsvyn tidigare nollställdes inställningen.

Android

Förbättringar

 1. Appen har nu stöd för bluetooth-headset i videosamtal.
 2. Skärmrotering fungerar i appen.

Buggfixar

 1. Meddelandet om aktuella händelser på startvyn presenterades ibland felaktigt, detta är nu fixat.
 2. Avbryt-knappen vid val av betalalternativ fungerade inte korrekt, detta är nu fixat.

 

 

 

Tidigare inlägg

Håll dig uppdaterad

Release notes.png
Vi förbättrar ständigt vår plattform, här är de senaste uppdateringarna.
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666