Blogg

5 tips på hur du kommer igång med din digitala mottagning

Dela

Att börja med digital vård innebär förändringar och omställningar som kan kännas både utmanande och påfrestande. Så vad behöver man som vårdgivare då göra för att komma igång? Viktigast av allt är att faktiskt våga testa och att inte tappa geisten om allt inte blir 100 % rätt från dag 1. Och genom att kombinera sitt mod med god analys, planering och struktur behöver det faktiskt inte vara så svårt.

 

Nedan har vi listat de första stegen mot att komma igång med en digital mottagning, baserade på våra egna erfarenheter och samarbeten med våra kunder.

1. Specificera varför ni vill arbeta med digital vård

Den första frågan som bör ställas innan ni sätter igång med planeringen av er nya verksamhet är Varför. Vill ni nå ut till fler patienter? Vill ni öka tillgängligheten? Vill ni ge patienten ökat inflytande? Vilken punkt är viktigast? Svaren kommer att vara till stor hjälp i er planering.

2. Börja i liten skala

Ha visioner men börja gärna i liten skala och testa, utvärdera, justera och bygg vidare. Välj till en början ut 1–4 områden inom verksamheten och ett antal personer inom det utvalda området som inledningsvis ska erbjuda t.ex. videobesök.

3. Sätt konkreta mål för er satsning

För att kunna mäta utvecklingen behöver ni sätta upp konkreta mål, till exempel angående antal videobesök. Specificera hur många videobesök som ska genomföras inom vilken tidsperiod.

  • Under månad 1 ska vi genomföra X videobesök med våra patienter
  • Under månad 2 ska vi genomföra X videobesök med våra patienter

Ni behöver också bestämma vad som krävs för att ni ska uppnå era mål. Behöver ni marknadsföra er för att nå ut till de patienter som ska få ta del av digitala vårdbesök? Vilken typ av utbildning behövs? Vem ska ansvara för vad? Det är av högsta vikt att ansvarig hos er har mandat att organisera det verksamhetsnära arbetet.

4. Ha tålamod

Det tar tid innan nya processer och arbetssätt blir självklara delar inom verksamheten, såväl för interna användare som slutanvändare. Det är dock viktigt att inte ge upp. Fortsätt att arbeta med den nya tekniken, så att ni får den beredskap som krävs när videobesök betraktas som ett självklart alternativ för patienterna.

5. Utvärdera

Ägna en halvtimme per vecka åt att utvärdera och reflektera över era erfarenheter, både positiva och negativa, kring er digitala mottagning. Ställ till exempel följande frågor:

  • Under denna vecka har vi genomfört X antal videobesök. Vilka erfarenheter har vi fått av att genomföra dessa?
  • Vad kan vi göra för att genomföra ännu fler videobesök?

Att avsätta tid för utvärdering av verksamheten och att konkret specificera vad som fungerar och inte är av stor betydelse för att vidareutveckla initiativet. Det är viktigt att vara beredd på att allt kanske inte blir exakt som man har tänkt sig i planeringsfasen, men att detta inte är hela världen utan snarare en del i läroprocessen. Och med dessa erfarenheter i bagaget kan man korrigera och jobba vidare i allt större skala.

Vill du veta mer om vad du bör tänka på när du startar en digital mottagning? Läs vår guide!

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Relaterade blogginlägg