Träffa Visiba Care i Almedalen 2022!

I Almedalen bjuder vi in dig till samtal om framtidens hälso- och sjukvård.
Dagen inleds med en paneldiskussion följt av två inspirerande case som visar på värdet som skapas när man driver digital transformation på rätt sätt.

Varmt välkommen!

När: Tisdagen den 5 juli
Var: Bryggarsalen (Strand hotell)

 

PROGRAM

09:30 – 10:30
Hur kan nationella och regionala digitala lösningar samverka för att främja en god och nära vård?

Erfarenheter från pandemin visar hur innovativa digitala initiativ snabbt implementerades på regional nivå. Vad kan vi lära oss av denna lösningsorienterade och kreativa process, och hur kan vi förvalta välfungerande digitala arbetssätt för morgondagens hälso- och sjukvård? Tillsammans med patientföreträdare, politiker och tjänstemän vill vi föra ett samtal om hur olika system bör samverka för att gynna medborgaren och säkerställa en god, nära och samordnad vård och omsorg. Panelen modereras av Petra Eurenius.

LÄS MER HÄR


11:00 – 11:45

Patientportalen som möjliggörare för digifysisk vård

”En verktygslåda för patienter och en förutsättning för att kunna bedriva digifysisk vård”. Så beskriver Mitko Capanov, digitaliseringsansvarig och Chief Medical information Officer i Kronoberg, regionens strategiska satsning på patientportalen. I den här föreläsningen berättar Mitko om arbetet som ledde fram till strategin och hur regionen nu implementerar den i praktiken. Han delar också med sig av sina tankar kring hur nationell styrning och regional innovationskraft behöver komplettera varandra för att lyckas med digital transformation.

LÄS MER HÄR


12:00 – 12:45
Slutsnackat: Så kan digital kronikervård införas i praktiken

I september 2021 startade Vårdcentralerna Bra Liv ett projekt för att undersöka hur digital egenmonitorering i kombination med digital vårdkontakt kan bidra till en bättre astmavård i regionen. Den tekniska lösningen bygger på en sömlös konfiguration mellan två digitala tjänster – Visiba Cares digitala vårdplattform och AsthmaTuner. I seminariet berättar Bra Liv näras verksamhetschef Ulf Österstad och AsthmaTuners vd Eric Alhanko om samarbetet och delar med sig av såväl framgångar som motgångar i projektet.

LÄS MER HÄR

 

Klicka här för att ladda ner vårt program i en PDF.

Om ni har några frågor gällande dagen kontakta Cornelia Broqvist på cornelia.broqvist@visibacare.com eller via mobil: 0739-600212