Framtiden

​De digitala vårdbesöken är här för att stanna

Andreas Larsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >​De digitala vårdbesöken är här för att stanna</span>

Vi sammanfattar Almedalsveckan 2017 och bjuder på några roliga nyheter innan sommaren. Efter semestern kommer en ordentlig genomgång av det vi hört under veckan.

 

Precis som förra året så har e-hälsa varit ett hett ämne under Almedalen. Att hitta intressanta ämnen har inte varit svårt utan det har snarare handlat om att kunna välja bort seminarier på grund av att det ännu inte är möjligt att klona sig för att vara på flera ställen samtidigt. Eftersom regeringen har tagit fram en vision för e-hälsa till 2025 så har det fått som konsekvens att denna återkommer vid många tillfällen i paneler och föredrag. Ett återkommande ämne är också hur den offentliga sjukvården ska kunna bli mer tillgängliga för att möta de nya aktörer som tar sig in på marknaden, något som vi lämpligt nog har en lösning på.

In med det digitala i de befintliga strukturerna

Under ett seminarium om de digitala vårdcentraler som tagit fart så ställer sig SFAM:s ordförande Hanna Åsberg tveksam till om de verkligen ska kallas digitala vårdcentraler. En vårdcentrals verksamhet består av så mycket mer än digitala vårdbesök. Att enbart erbjuda dessa borde inte vara tillräckligt för att kunna kalla sig vårdcentral. Ann Johansson, Vice ordf i Vårdförbundet, är inne på samma linje och ställer frågan om en digital vårdcentral och en fysisk verkligen borde ha samma regler. Ingen av dem har något emot digitala vårdbesök i sig utan ser att de kan fungera bra som en integrerad del i en vårdcentrals verksamhet, och för en viss målgrupp och en viss typ av användning. Och även detta är något som fler talare återkommer till.

Foto från Twitter, taget av @Drulrika

Annika Strandhäll, vikarierande sjukvårdsminister, tycker att Sverige borde ha kommit längre än de gjort idag när det kommer till eHälsa, och tycker att det är mycket positivt att det finns aktörer som Visiba, som hjälper den offentliga vården att komma igång med vårdbesök. Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L), understryker att det inte går att backa in i framtiden utan att vi måste köra på i full fart, och menar att man från regionalt håll behöver bevaka när lagen står i vägen för utveckling och hjälpa regeringen med detta: “Vi ska möta våra patienter på ett sätt som passar våra patienter – individanpassat och utan geografiska begränsningar.” Ella Bohlin (KD) går samma linje: “Sverige har inte tagit det digitala steget inom sjukvården. Vi behöver revolutionera den sektorn också. Patienterna förväntar sig att kunna träffa vården även digitalt”.

Christina Kennedy, Annika Strandhäll, Johan Gustafsson & Jonas Leijonhufvud.

Det finns en stor samstämmighet kring att vården behöver ta vara på digitaliseringens möjligheter, och det bubblar verkligen i hela landet. Vi ser fram emot en intensiv höst där vi hjälper fler etablerade vårdgivare i sin digitaliseringsresa.

Tills dess – ha en bra sommar!


VD för Visiba Care Johan Gustafsson frågar Annika Strandhäll på seminarium med DI Digital och Dagens Medicin