ungdomsmottagning

Den digitala ungdomsmottagningen

Anna-Lena Kärrstrand

Var hänger ungdomarna nu för tiden? Vid korvkiosken i centrum? Fritidsgården? Nja, dessa samlingsplatser verkar mest vara ett minne blott. Nu träffas de istället i mobilen, via videosamtal eller sociala medier. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan bland unga och det känns allt viktigare att kunna nå dem på deras egen arena. Det är därför både klokt, viktigt och inspirerande att allt fler ungdomsmottagningar har börjat erbjuda samtal och rådgivning digitalt.

En tillgänglig vård kan göra skillnad

Dagens ungdomar är uppkopplade och digitala – rapporten Svenskarna och internet från 2018 redovisar att mer eller mindre samtliga 16–25-åringarna använder internet i mobilen. Många träffas minst lika gärna online som ”IRL” och lever en stor del av sina liv via appar och sociala medier.

Samtidigt, och kanske till viss del som en följd av pressen på det perfekta livet som visas upp i sociala medier, mår allt fler unga dåligt. En rapport från socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsan bland ungdomar har skjutit i höjden mellan 2006 och 2016. Ökningen är hela 100 % i åldersgruppen upp till 17 år och närmare 70 % för ungdomar mellan 18 och 24 år. De vanligaste diagnoserna är depressioner och olika typer av ångestsyndrom, och det är framför allt unga kvinnor som drabbas. Men det är viktigt att även uppmärksamma den grupp unga män som i allt högre grad riskerar att isolera sig i hemmet.

Det finns med andra ord ett enormt behov att nå ut till ungdomar för att ge råd och stöd. Att kunna erbjuda hjälp via en app innebär inte bara att man möter ungdomarna på deras egen arena, det innebär även tillgänglig och snabb hjälp via drop-in. Och att vården finns där när livet känns tungt, utan att man behöver boka tid i förväg eller lämna hemmet, kan verkligen göra skillnad.

Andra hinder på vägen

Även ungdomar som inte mår dåligt kan behöva söka upp ungdomsmottagningen för frågor och ärenden av känslig natur, som sex och relationer. I dessa fall kan det kännas tryggt att slippa riskera att stöta på klasskompisar eller andra bekanta i ett väntrum. För killar kan tröskeln vara ännu högre eftersom de sällan har några rutinärenden på en ungdomsmottagning, som tjejer kan ha för t.ex. förskrivning av preventivmedel.

Många unga har dessutom svårt att ta sig till en fysisk mottagning. Saknas körkort och tillgång till bil kan långa avstånd och bristfällig kollektivtrafik leda till att unga inte söker sig till ungdomsmottagningen, trots behov.

Allt fler digitala ungdomsmottagningar

Det är därför väldigt glädjande att se att allt fler ungdomsmottagningar i Sverige har börjat erbjuda ungdomarna digitala besök. Ett exempel är Närhälsan, VGR, som var först i Sverige med att lansera en virtuell ungdomsmottagning. Kanske har du läst vår kundberättelse där projektledaren Charlotte Lundholm berättar om deras verksamhet? Nu kan vi även visa en film utifrån en barnmorskas perspektiv. Lena är barnmorska på Närhälsans ungdomsmottagning och träffar många ungdomar via videobesök. Vill du veta hur Lena tycker att det är att jobba på en digital mottagning? Se filmen där hon berättar om sina upplevelser, om när ett digitalt möte kan fungera extra bra och om hur hon når ut till nya målgrupper.