Människan

Den svenska vården från invånarens perspektiv

Anna-Lena Kärrstrand

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Den svenska vården från invånarens perspektiv</span>

Visste du att 66 % känner oro för långa väntetider inom vården i Sverige? Och att 16 % uppsöker akuten för att få snabbare vård, trots att de borde söka hjälp via vårdcentralen? Kan digital vård lösa problemen? Vi har tittat på lite siffror om hur allmänheten ser på vården i Sverige.

Tillgängligheten är ett stort problem inom vården i Sverige. Det visar ovanstående siffror, som hämtats från en undersökning som Sifo gjorde på uppdrag av den digitala vårdgivaren Min Doktor i oktober 2017 och som presenterades på Vitalis i april. En annan fråga som ställdes i samma undersökning var hur lång tid som är en rimlig väntetid inom vården, i patienternas ögon. Dagens sjukvårdsgaranti på 7 dagar betraktades som alltför lång och 61 % svarar att 1–3 dagar är rimlig väntetid för ett vårdbesök.

Undersökningen visar tydligt konsekvenserna med bristande tillgänglighet. Långa väntetider leder till oro vilket kan få människor att söka akutvård i onödan. Detta resulterar i sin tur i ökade kostnader, felprioriteringar inom vården och inte minst – otrygga patienter.

Minst oro i Region Jönköpings län

De som är minst oroliga för att inte få vård i tid är invånarna i Region Jönköpings län. Orsaken till detta kan man spekulera i, men visst är det intressant att Region Jönköping lanserade Bra Liv nära – Sveriges första offentliga digitala primärvårdsmottagning – i slutet av 2015. Invånarna har därmed under ett antal år kunnat boka tid online och haft möjlighet att få hjälp med vissa typer av besvär via videomöten.

Sverige sämre än många andra länder

Vill man grotta ner sig ytterligare i statistik om bristen på tillgänglig vård i Sverige kan man ta del av Vårdanalys undersökning Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder. Här visar det sig att endast 70 % av svenskarna får vård inom 7 dagar, medan motsvarande siffra för de flesta andra länder är 80 % eller mer.

Digitala vårdbesök ökar tillgängligheten

Att endast 70 % av Sveriges befolkning får vård inom 7 dagar, en tidsperiod som 60 % tycker är alltför lång, är inga skrytsiffror direkt. Kan digitala vårdbesök då lösa problemen? Absolut, åtminstone till en viss del. Tillgängligheten ökar med digitala vårdbesök – patienter slipper förhålla sig till telefontider och köer genom onlinebokning och väntetiderna är ofta kortare eftersom videobesök tar mindre tid än fysiska besök.

Även om långt ifrån alla vårdbesök kan ske digitalt fungerar det bra i vissa fall, och det svenska folket är redo. I Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden som genomfördes av Sifo 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting kan man läsa att 68 % är positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Dock har den offentliga vården en del att jobba med i frågan. Endast 21 % av de tillfrågade tycker att kommuner och landsting lever upp till deras digitala förväntningar, och 66 % tycker att det är hög tid att kommuner och landsting förbättrar den digitala servicen.

Men vi lever i en föränderlig tid. Under de senaste åren har antalet vårdgivare som erbjuder vård digitalt ökat med en enorm hastighet både inom privat och offentlig sektor, och hjulen rullar allt snabbare. Statistik som har några år på nacken kan redan ses som förlegad, även om den ger en indikation om läget och vart vi är på väg.

Vi följer med spänning om kommande statistik förändras i samma takt som digitaliseringen som nu intar vården. Låt oss hoppas på det!